03.09.18 Regionalforeninger Pressemeddelelse

Erhvervslivet roser Kolding: Rigtig god til folkeskoler og god til planlægning

Kolding Kommune får positive vurderinger af erhvervslivet på en lang række områder i årets erhvervsklimaundersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2018, fra Dansk Industri. For eksempel roser virksomhederne kommunens indsats for at kunne tilbyde gode erhvervsgrunde og for et godt samarbejde med kommunens folkeskoler.

Samlet set mister Kolding Kommune dog lidt terræn i årets undersøgelse. Kolding lander i år på en 29. plads på DI’s rangliste over de bedste erhvervskommuner, og det er en lille tilbagegang på fem pladser siden sidste år.

- Placeringen som nummer 29 lever ganske givet ikke op til kommunens ambitioner på det erhvervspolitiske område, men vi ser dog en positiv udvikling på en række områder, siger formanden for DI Trekantområdet, Helle F. Andersen og uddyber rosen:

- Vi kan f.eks. se, at virksomhederne er særdeles tilfredse med udbuddet af erhvervsgrunde og kommunens fysiske planlægning, så der er plads til både boliger og erhverv.

Kolding Kommune scorer derudover meget højt på uddannelsesområdet i årets undersøgelse. Det gælder bl.a. de kommunale folkeskolers samarbejde med virksomhederne.

Men i særklasse flot score får Koldings skolers evne til at løfte elevernes faglige niveau i forhold til det forventede. Faktisk er Koldings skoler, ifølge Lokalt Erhvervsklima 2018, landets bedste på det punkt.

- At Kolding Kommunes folkeskoler er de bedste i landet til at løfte folkeskoleelevernes faglige niveau, er meget glædeligt. På det lidt længere sigt er det jo fundamentet for en positiv erhvervsudvikling, så det vil vi gerne rose Kolding Kommune for, siger Helle F. Andersen.

- Samtidig kan vi se, at Kolding Kommune gør en stor indsats for, at folkeskolens elever kan komme ud og se områdets virksomheder for at få et større kendskab til erhvervslivet – og måske øge chancerne for, at flere vil vælge en karriere i de private virksomheder.

Derudover er virksomhederne fortsat godt tilfredse med Kolding Kommunes evne til at trække nye virksomheder til, men hvor tallene viser, at Kolding Kommune er en af de kommuner med flest nystartede virksomheder, så er tilflytningen til kommunen af nye borgere dog haltet noget bagefter.

Ventetiden på sagsbehandlingen inden for miljø og sygedagpenge er de områder, der får den dårligste vurdering af virksomhederne i årets undersøgelse, ligesom virksomhederne fortsat markerer en utilfredshed med niveauet for skatter og afgifter i kommunen.

- Jeg vil gerne opfordre kommunens politikere til at fjerne dækningsafgiften, men også gennemgå de øvrige afgifter og gebyrer, som samlet set fordyrer dét at drive virksomhed. Virksomhederne står ganske enkelt dårligere rustet i den internationale konkurrence jo flere skatter, afgifter og gebyrer, de skal betale. Og det betyder i sidste ende færre arbejdspladser, siger Helle F. Andersen.

Se alle resultater på di.dk/le18 - her kan du sammenligne kommuner og se placeringer i alle kategorierne i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2018.

FAKTA OM LOKALT ERHVERVSKLIMA 2018

  • DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2018, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er niende år i træk, at DI laver undersøgelsen.

  • Knap 7.700 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 pct. af den private beskæftigelse.

  • Her i 2018 er undersøgelsen udvidet med enkelte nye spørgsmål og flere nye statistiske indikatorer. Undersøgelsen giver derfor et endnu mere nøjagtigt billede af kommunernes erhvervsvenlighed. Det betyder dog, at sammenligning med placeringer i tidligere år skal tages med et mindre forbehold.

  • Som noget nyt er resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer også opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

  • Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

  • 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.
Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold