03.09.18 Regionalforeninger Pressemeddelelse

Erhvervslivet: Varde er blandt de bedste i Danmark til at få ledige i gang

Varde Kommune er blandt de bedste i landet til at hjælpe virksomhederne med at få de medarbejdere, der er brug for. Det viser den nye udgave af Dansk Industris årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima, hvor 7.700 danske virksomheder har medvirket.

I undersøgelsen stryger Varde Kommune ind på en placering som nummer syv, når det gælder den kommunale indsats for at øge beskæftigelsen.

- Virksomhederne er meget glade for samarbejdet med jobcentret og for kommunens indsats for, at virksomhederne kan få de medarbejdere, de har brug for. Vi kan se, at antallet af konkrete samarbejder imellem jobcentret og virksomhederne i kommunen er i vækst, og vi kan se, at Varde Kommune faktisk er landets næstbedste til at få ledige i gang igen på arbejdsmarkedet, inden de har gået ledige i seks måneder. Det er bare glædeligt, siger formand for DI Sydvestjylland Jens Damgaard.

For erhvervslivet er indsatsen for beskæftigelsen en meget vigtig opgave for kommunen, fordi manglen på kvalificerede medarbejdere bliver en stadig større udfordring. 

På den samlede rangliste over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark indtager Varde Kommune i år en 21. plads i DI’s undersøgelse. Kommunen går dermed en plads tilbage siden sidste år og må altså slippe en plads i toptyve.

- Glædeligvis er der dog mange skulderklap til Varde Kommune i årets undersøgelse, og resultaterne viser, at kommunen konstant har fokus på at tilbyde virksomhederne gode rammebetingelser, siger Jens Damgaard.

Kommunes store arbejde med at sikre et godt samspil imellem folkeskolen og områdets virksomheder værdsættes også i årets erhvervsklimaundersøgelse.

- Det er vigtigt for erhvervslivet, at skoleeleverne bliver gjort bekendt med de mange spændende jobmuligheder, der er på de private virksomheder, og vi kan se, at indsatsen fra Varde Kommunes ”erhvervsplaymaker” går rent ind hos virksomhederne i området. Det er dejligt, for det er fremtidens medarbejdere, der her er tale om, siger Jens Damgaard.

Virksomhederne er også yderst tilfredse med kommunens måde at udbyde offentlige opgaver på. I DI’s undersøgelse er Varde den næstbedste kommune til offentlige udbud. Til gengæld trækker kommunens dialog med virksomhederne ned i undersøgelsen.

- Der er ellers en god tradition for at kunne tale om tingene i Varde Kommune, og der afholdes jævnlige dialogmøder med virksomhederne, så det er nok et punkt, Varde Kommune må studere nærmere, siger Jens Damgaard.

Se alle resultater på di.dk/le18 - her kan du sammenligne kommuner og se placeringer i alle kategorierne i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2018.

FAKTA OM LOKALT ERHVERVS-KLIMA 2018

  • DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2018, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er niende år i træk, at DI laver undersøgelsen.

  • Knap 7.700 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 pct. af den private beskæftigelse.

  • Her i 2018 er undersøgelsen udvidet med enkelte nye spørgsmål og flere nye statistiske indikatorer. Undersøgelsen giver derfor et endnu mere nøjagtigt billede af kommunernes erhvervsvenlighed. Det betyder dog, at sammenligning med placeringer i tidligere år skal tages med et mindre forbehold.

  • Som noget nyt er resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer også opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

  • Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

  • 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret