03.09.18 Regionalforeninger Pressemeddelelse

Lokalt Erhvervsklima 2018: Sydsjællandske kommuner bytter plads

Der er sket store forandringer i placeringerne for de sydsjællandske kommuner i DI’s undersøgelse af det lokale erhvervsklima for 2018, hvor 93 kommuner medvirker.

Et ordentligt nøk opad i de lokale virksomheders vurdering af erhvervsvenligheden i Faxe giver for første gang siden 2015 kommunen fremgang. Faxe går hele 17 pladser frem fra en placering som nummer 80 til nummer 63. Det gør Faxe til den bedst placerede kommune på Sydsjælland. 

- Fremgangen vidner om, at de gode intentioner, politikerne viser på erhvervsområdet, bliver bemærket af virksomhederne. Vi oplever, at der bliver lyttet, og at der er en stor vilje fra kommunens side til at skabe gode rammer for erhvervslivet i området. Og virksomhederne vurderer, at der er god plads til at udvikle sin virksomhed. Når nye virksomheder kommer hertil, er kommunen god til at tage tidlig kontakt for at høre, om de har brug for hjælp og det gør, at nye virksomheder hurtigere falder godt til og skaber arbejdspladser lokalt, siger formand for DI Sydsjælland Klaus Rønholt.

Stevns Kommune har også opnået en stor fremgang i årets undersøgelse – hele 19 pladser. Med en placering som nr. 70 opnår Stevns sin bedste placering siden undersøgelsens første år i 2010. Den flotte fremgang kan bl.a. tilskrives, at kommunen er rykket hele 39 pladser frem i kategorien ’Information og dialog med kommunen’.     

- I Stevns er de gået all-in i dialogen med virksomhederne, og kommunen har gjort meget ud af at vise, at de tager erhvervslivet alvorligt. Det har givet pote. Politikerne har en meget tættere dialog med erhvervslivet end tidligere, og i udarbejdelsen af en ny erhvervsstrategi har kommunen været god til at tage virksomhederne med på råd, siger DI-formand Klaus Rønholt.

Sidste år ville blot 40 pct. af virksomhederne i Stevns Kommune anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen. Denne andel er i år steget til 58.

Mens Faxe og Stevns har taget nogle flotte hop op ad listen i DI’s undersøgelse af det lokale erhvervsklima, er det gået den modsatte vej for Næstved og Vordingborg.   

Efter to år med flot fremgang er Næstved Kommune med en placering som nummer 80 i årets undersøgelse faldet 19 placeringer tilbage i forhold til sidste år. At Næstved i årets undersøgelse lander på en samlet placering i den nederste ende af skalaen skyldes ikke kun, at virksomhedernes vurdering af den overordnede er erhvervsvenlighed er faldet, men også tilbagegang i virksomhedernes vurdering af dialogen med både politikere og embedsmænd.    

- Det er en skam, at det ikke er lykkedes for Næstved at fastholde den fine fremgang, de har haft i de seneste år. Næstved har mange tilbud til virksomhederne, og der er gode muligheder for at få hjælp og rådgivning til eksempelvis rekruttering og opkvalificering af medarbejdere. Men man skal også huske hele tiden at prioritere den direkte dialog med den enkelte virksomhed, siger DI-formand Klaus Rønholt.

Vordingborg Kommune har også taget en rutsjetur ned af listen. Med en placering som nummer 86 ud af 93 kommuner er det en tilbagegang på hele 20 pladser i forhold til sidste år. Vordingborg er bl.a. placeret i bunden af undersøgelsen, når det gælder uddannelse, kommunens image og information og dialog med kommunen.

- Selvom virksomhederne i Vordingborg er blevet mere kritiske over for dialogen med politikere og embedsmænd og kommunens indsats for at tiltrække og fastholde virksomhedere og borgere, vil to ud af tre virksomheder heldigvis fortsat anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen. Efter min mening har politikerne en vigtig opgave i at tænke i udvikling af alle de geografiske områder i kommunen. Uanset om ens virksomhed ligger i Vordingborg, Præstø eller i Stege, skal der være gode muligheder for udvikling, siger DI-formand Klaus Rønholt.   

- Vi kommer desværre ikke udenom, at alle de sydsjællandske kommuner stadig ligger i den nederste halvdel. Men hvis den dedikerede indsats, vi oplever i kommunerne, fortsætter og udbredes til flere områder, er jeg sikker på, at vi vil se fremgang i erhvervsvenligheden i alle fire kommuner over de næste år, siger DI-formand Klaus Rønholt.

Se alle resultater på  di.dk/le18 - her kan du sammenligne kommuner og se placeringer i alle kategorierne i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2018.

FAKTA OM LOKALT ERHVERVSKLIMA 2018

- DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2018, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er niende år i træk, at DI laver undersøgelsen.

- Knap 7.700 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 pct. af den private beskæftigelse.

- Her i 2018 er undersøgelsen udvidet med enkelte nye spørgsmål og flere nye statistiske indikatorer. Undersøgelsen giver derfor et endnu mere nøjagtigt billede af kommunernes erhvervsvenlighed. Det betyder dog, at sammenligning med placeringer i tidligere år skal tages med et mindre forbehold. 

- Som noget nyt er resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer også opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

- Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

- 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Niels Petersen

Niels Petersen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3803
  • Mobil +45 2622 4418
  • E-mail nibp@di.dk

Relateret indhold