03.09.18 Regionalforeninger Pressemeddelelse

Skanderborg og Favrskov er Østjyllands erhvervsdukse

Noget af Danmarks allerbedste erhvervsklima finder man i det østjyske, hvor Skanderborg og Favrskov kommuner viser vejen med placeringer som henholdsvis nr. 9 og nr. 10 ud af 93 i DI’s årlige undersøgelse af erhvervsvenligheden på tværs af landet, Lokalt Erhvervsklima.

Favrskov fortsætter de senere års generelle optur og er nu tilbage i top-10 blandt landets kommuner i den samlede måling af erhvervsvenligheden. Her har de ligget i syv af de ni år, undersøgelsen har fundet sted. Skanderborg går en enkelt plads tilbage, men er stadig i top-10, hvor kommunen har ligget seks gange. Og det vækker begejstring hos den regionale formand.

- Vi bor jo i et smørhul her i Østjylland med stor aktivitet og mange muligheder. Derfor er jeg glad for de særligt gode rammer, virksomhederne oplever i Skanderborg og Favrskov. Det er flot gået, og det vidner om den vedvarende og stærke indsats, som kommunerne lægger for dagen, og som er med til at skabe et blomstrende erhvervsklima, siger Anders Strange, formand i DI Østjylland.

I Skanderborg er det især kommunens indsats for at tiltrække nye borgere og virksomheder, der trækker op. Og virksomhederne bekræfter, at der er noget godt at flytte til: Mere end 8 ud af 10 virksomheder vil anbefale andre virksomheder at etablere sig kommunen. Sammen med den kommunale sagsbehandling og kommunens indsats for at finde kvalificerede medarbejdere til virksomhederne er det med til at holde Skanderborg på en flot placering.

- Det er godt, at der bliver arbejdet målrettet på at tiltrække nye borgere til området. Men det er vigtigt, at kommunen har et vedvarende fokus på netop dette, for der er virkelig mangel på dygtige medarbejdere i virksomhederne. Hver 10. virksomhed har mistet ordrer, fordi de ikke kan få de medarbejdere, de har brug for, og det hæmmer fremgangen i vores område, siger DI’s regionale formand.

Han fremhæver også vigtigheden af, at der fortsat bliver gjort en indsats for at forbedre infrastrukturen.

- E45 er jo godt i gang med at blive udvidet, hvilket uden tvivl vil blive hilst velkomment af områdets virksomheder. Men jeg tolker også virksomhedernes svar i Lokalt Erhvervsklima sådan, at det ikke er gjort med det, og at der fortsat skal være tryk på at fortsætte udvidelsen sydover mod Horsens, siger den regionale DI-formand.

Nabokommunen Favrskov har i mange år ligget solidt i top-10, og efter de to seneste år at have været ude af det fine selskab, er kommunen nu tilbage. At kommunen har kæmpet sig tilbage på en samlet 10. plads og en første plads på arbejdsmarkedsområdet imponerer Anders Strange.

- Jeg ved, at de i Favrskov har været meget frustrerede over deres placering de seneste par år, men det er tydeligt, at de virkelig har bidt tænderne sammen og bl.a. fået omorganiseret deres erhvervsråd og arbejdsmarkedsafdeling. På den måde har de kunnet forbedre den løbende kontakt med erhvervslivet, og det belønner virksomhederne, siger DI’s Anders Strange.

Favrskov bliver i år kåret til Danmarksmester i kategorien arbejdskraft, som bl.a. rummer virksomhedernes vurdering af deres muligheder for at få fingre i de medarbejdere, de har brug for. Adgangen til dygtige medarbejdere er afgørende for virksomhedernes muligheder for vækst og udvikling, og her er det altså Favrskov, der har den gule førertrøje på blandt alle landets kommuner.

- Favrskov har i flere år ligget helt i top på arbejdsmarkedsområdet. Virksomhederne i kommunen er ovenud tilfredse med deres muligheder for at skaffe dygtige medarbejdere, og det er flot og velfortjent, at kommunen nu kan kalde sig Danmarksmester på arbejdskraft, fortæller DI Østjyllands formand, Anders Strange.

Også i DI Østjyllands to øvrige kommuner, Aarhus og Syddjurs, er der fremgang, og selvom bevægelsen foregår i den modsatte ende af den samlede rangliste, er der ifølge regionalforeningen grund til at være optimistisk. Aarhus går i år otte pladser frem til en 77. plads.

- Aarhus er inde i en positiv udvikling på mange områder. Arbejdsstyrken er meget veluddannet, der bliver registreret mange nye virksomheder, og der er fremgang i antallet af nye borgere, der vælger at flytte til Aarhus. Men spørger man virksomhederne, så kniber det især med trafikforholdene i byen og sagsbehandlingen på kommunekontoret, siger Anders Strange

- De mange køer på vejene i og omkring Aarhus giver stadig virksomhederne store udfordringer, når deres medarbejdere skal til og fra arbejde, når kunder og leverandører skal på besøg, og når de skal have varer ind og ud af byen. Der har været og er stadig mange byggeprojekter, og flere er på vej – forhåbentlig også snart en Marselistunnel. Så kommunen skal fortsat huske at tage virksomhedernes bekymringer om bl.a. infrastrukturen alvorligt, siger DI Østjyllands formand Anders Strange.

Som rosinen i pølseenden har Syddjurs Kommune altid haft det svært i Lokalt Erhvervsklimaundersøgelsen, og i år er ingen undtagelse. Syddjurs går godt nok en enkelt plads frem, men er fortsat den lavest placerede kommune i DI Østjyllands område. I år er kommunen nr. 87, og der er en række lyspunkter, som er værd at hæfte sig ved. Blandt andet på uddannelsesområdet er der en pæn tilfredshed med folkeskolernes samarbejde med virksomhederne, samtidig med at arbejdsstyrken er præget af veluddannede. Og vigtigst af alt er der en velvillighed fra virksomhedernes side til i samarbejde at skabe bedre erhvervsvilkår.

- Vi hører, at virksomhederne gerne vil bidrage til, at Syddjurs bliver en rigtig god erhvervskommune. De vil gerne involveres noget mere, både i forhold til kommunen og i netværk med hinanden. Det tyder på, at virksomhederne i højere grad kan blive gode medspillere i kommunens udvikling. Jeg vil gerne opfordre kommunen til at tage imod ”tilbuddet”, så vi kan få løftet erhvervsvenligheden i Syddjurs, siger formand for DI Østjylland, Anders Strange.

Se alle resultater på di.dk/le18 - her kan du sammenligne kommuner og se placeringer i alle kategorierne i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2018.

FAKTA OM LOKALT ERHVERVS-KLIMA 2018

  • DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2018, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er niende år i træk, at DI laver undersøgelsen.

  • Knap 7.700 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 pct. af den private beskæftigelse.

  • Her i 2018 er undersøgelsen udvidet med enkelte nye spørgsmål og flere nye statistiske indikatorer. Undersøgelsen giver derfor et endnu mere nøjagtigt billede af kommunernes erhvervsvenlighed. Det betyder dog, at sammenligning med placeringer i tidligere år skal tages med et mindre forbehold.

  • Som noget nyt er resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer også opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

  • Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

  • 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.
Jonas Forup

Jonas Forup

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4719
  • Mobil +45 2830 1544
  • E-mail jofs@di.dk

Relateret indhold