03.09.18 Regionalforeninger Pressemeddelelse

Sorø er fortsat den mest erhvervsvenlige kommune i Region Sjælland

Til trods for, at det ikke lykkedes Sorø Kommune at holde sidste års flotte fremgang og en placering helt i toppen af DI’s undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2018, kan Sorø fortsat bryste sig af at være den mest erhvervsvenlige kommune i Region Sjælland. På hele Sjælland er det kun Høje-Taastrup, som har en bedre placering end Sorø i DI’s rangliste over kommunernes erhvervsvenlighed.

Høje-Taastrup ligger på en 10. plads i DI-undersøgelsen, mens Sorø glider tilbage fra en sjette plads til en samlet 20. plads. Sorøs bedste delplacering er i kategorien ”Dialog og information med det lokale erhvervsliv”. Modsat få Sorø en lav placering i kategorien ”Brug af private leverandører”, der udtrykker, hvor åben kommunen er for at lade private leverandører byde på kommunale opgaver.

- Selvom Sorø falder tilbage i årets DI-undersøgelse, vil jeg stadig karakterisere kommunens placering og indsats for erhvervslivet som tilfredsstillende. Dog skal politikerne og embedsmændene i Sorø være opmærksomme på, hvad der har skabt dette tilbageslag og arbejde for at få kommunen tilbage i top-ti på DI’s rangliste, hvor Sorø efter min mening med rette hører hjemme, siger formand for DI Vestsjælland Steen Søgaard.

Pæn fremgang til Ringsted Kommune i DI’s undersøgelse

En positiv udvikling ses til gengæld for Ringsted Kommune, som efter års stilstand nu rykker frem med 15 pladser til en placering som nr. 57 ud af i alt 93 kommuner i DI’s Erhvervsklimaundersøgelse. Virksomhederne i Ringsted er blevet mere tilfredse med kommunens overordnede arbejde med service og erhvervsvilkår samt kommunens image som erhvervskommune. Og Ringsteds bedste placering er i kategorien ”Brug af private leverandører”. Mens Ringsted ligger lavt på DI’s rangliste med hensyn til kommunens skatter, afgifter og gebyrer.

- I Ringsted oplever vi en stadig mere positiv energi mellem kommunen og det lokale erhvervsliv. Specielt tror jeg, at de store aktiviteter omkring modning og udbygning af større erhvervsarealer langs motorvejen ved Ringsted har en positiv effekt for erhvervsklimaet. Dertil ved jeg, at Ringsted Kommune arbejder målrettet på at øge dialogen med det lokale erhvervsliv, siger Steen Søgaard.

Odsherred løfter sig en anelse fra bunden

Tager man de helt skarpe positive briller på, så kan det siges, at Odsherred Kommune ikke længere er bundproppen i DI’s undersøgelse. Kommunen går frem fra tidligere års bundplaceringer til en placering som nr. 91 ud af 93 kommuner. Odsherred opnår sin bedste placering som nr. 36 i kategorien ”Uddannelse”, der bl.a. udtrykker virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet med skolerne. Odsherred ligger dog fortsat helt i bund med hensyn til kommunens evne til ”Information og dialog med virksomhederne”.

- Når det gælder Odsherred Kommune, så skal der tages et langt sejt træk for at få løftet erhvervsvenligheden. Jeg synes dog, at kommunen er på rette vej, og Odsherred Kommune har i det seneste år inviteret erhvervslivet ind til dialog og arbejdet med at styrke kontakten til det lokale erhvervsliv for at efterkomme de lokale behov. Jeg tror på, at det er den rette fremgangsmåde, og jeg opfordrer kommunen til at fortsætte i dette spor, siger formand for DI Vestsjælland Steen Søgaard.  

De øvrige vestsjællandske kommuner går tilbage i Lokalt Erhvervsklima 2018.

Slagelse Kommune synker til bunds i DI’s erhvervsklimaundersøgelse

Der er sket et usædvanligt og markant tilbagefald for Slagelse Kommune. Slagelse rutsjer hele 72 pladser tilbage i DI’s Erhvervsklimaundersøgelse til en samlet placering som nr. 85. Slagelse Kommune har simpelthen årets største fald ud af samtlige 93 kommuner i DI’s undersøgelse i 2018. Virksomhederne er især blevet mere utilfredse i deres overordnede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed og med politikernes dialog med det lokale erhvervsliv. Videre mener de lokale virksomheder, at Slagelse har fået et betydelig ringere omdømme som erhvervskommune. Slagelse Kommune har sin bedste placering i kategorien ”Infrastruktur og transport” med en 28. plads.

- Det er en tankevækkende udvikling, som Slagelse Kommune gennemløber. For fire år siden lå kommunen lavt i DI’s undersøgelse og arbejdede sig år for år op ad listen til en meget flot samlet placering som nr. 13 sidste år. Dengang var der udsigt til og forhåbning om, at kommunen snart kunne nå sit mål om at komme op blandt Danmarks ti mest erhvervsvenlige kommuner, siger Steen Søgaard.

- Den politiske ballade i Slagelse byråd har nok påvirket virksomhedernes vurdering i negativ retning. Og håbet er, at byrådet i Slagelse snart genfinder et godt samarbejde om kommunes erhvervsudvikling og den tidligere gode dialog med erhvervslivet. Videre kan Slagelse Kommune se nærmere på, hvordan kommunen forbedrer dens brug af private leverandører. På dette felt opnår kommunen en lav placering som nr. 86 på DI’s rangliste fortsætter Steen Søgaard.


Holbæk falder fortsat i DI’s undersøgelse af erhvervsvenlighed 

Holbæk Kommune fortsætter sidste års fald og rutsjer i år tilbage med hele 39 pladser til en samlet placering som nr. 81 på DI’s rangliste. Holbæk får bundplacering som nr. 93 i kategorien ”Skatter og afgifter”, og Holbæk Kommune ligger lavt på en 90. plads i kategorien ”Arbejdskraft”, som handler om jobcentrets samarbejde med virksomhederne og kommunens placeringer på en række statistiske indikatorer, der belyser adgangen til kvalificeret arbejdskraft.

- I Holbæk Kommune er virksomhederne især utilfredse med kommunens skatter som følge af stigende personskatter og genindførelse af dækningsafgiften. Indførelse af en erhvervskat i Holbæk Kommune forringer virksomhedernes konkurrenceevne, og gør det vanskeligere at tiltrække nye virksomheder til kommune, siger formand for DI Vestsjælland Steen Søgaard. På den anden side skal der lyde ros til Holbæk Kommune for dens proaktive indsats med at få alle unge i job eller uddannelse. Det er et godt træk fra kommunens side, som virksomheder også spiller med på. Næste positive træk fra kommune må blive at styrke bl.a. jobcentrets indsats – slutter Steen Søgaard.


Kalundborg er på status quo

I Kalundborg Kommune er der stilstand i forhold til kommunens placering i DI’s undersøgelse af det lokale erhvervsklima sidste år. Desværre blev det ikke i år, at Kalundborg genvandt fordums styrke og kom tilbage til tidligere gode placeringer. Kalundborg har før ligget i den bedste tredjedel af DI’s undersøgelse. I år falder kommunen en enkelt placering til nr. 60.

Kalundborg har sin dårligste placeringer som nr. 77 i kategorien ”Uddannelse”, der blandt andet omfatter skolernes samarbejde med virksomhederne og indikatorer for uddannelsesniveauet i den lokale arbejdsstyrke. Videre lander kommunen lavt som nr. 74 i kategorien ”Dialog og information med kommunen”. Kalundborg opnår sin bedste placering son nr. 44 i kategorien ”Skatter og afgifter”.
- Kalundborg har et stort erhvervsliv og tradition for rigtig god erhvervsservice. Og jeg ved, at kommunen har fokus på at styrke samarbejdet mellem grundskolerne og det lokale erhvervsliv. Jeg tror derfor på, at Kalundborg Kommune igen vil genfinde fordums styrke på erhvervsvenligheden og komme op i den bedste tredjedel på DI’s undersøgelse. Et godt sted at begynde for Kalundborg Kommune vil være at sætte yderligere fokus på kommunens dialog og information med virksomhederne, siger formand for DI Vestsjælland Steen Søgaard.

Se alle resultater på di.dk/le18 - her kan du sammenligne kommuner og se placeringer i alle kategorierne i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2018. 

FAKTA OM LOKALT ERHVERVS-KLIMA 2018

  • DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2018, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er niende år i træk, at DI laver undersøgelsen.

  • Knap 7.700 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 pct. af den private beskæftigelse.

  • Her i 2018 er undersøgelsen udvidet med enkelte nye spørgsmål og flere nye statistiske indikatorer. Undersøgelsen giver derfor et endnu mere nøjagtigt billede af kommunernes erhvervsvenlighed. Det betyder dog, at sammenligning med placeringer i tidligere år skal tages med et mindre forbehold.

  • Som noget nyt er resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer også opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

  • Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

  • 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.
Lars Bøgeskov

Lars Bøgeskov

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4782
  • Mobil +45 2236 3138
  • E-mail larb@di.dk

Relateret indhold