03.09.18 Regionalforeninger Pressemeddelelse

Stor fremgang i erhvervslivets tilfredshed med Fredericia Kommune

De lokale virksomheder er blevet markant mere tilfredse med servicen i Fredericia Kommune i det seneste år. I DI’s årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsklima lander Fredericia i år på en 17. plads ud af alle landets kommuner. Det er en fremgang på hele 13 pladser siden sidste år.

Kommunen fortsætter dermed sin opstigning mod toppen, der startede for 5 år siden, hvor Fredericia var placeret på en plads som nr. 78.

- Vi ser nu resultatet af en meget målbevidst indsats for at gøre Fredericia til en attraktiv erhvervskommune, og det må siges at være lykkedes, siger formand for DI Trekantområdet Helle F. Andersen og føjer endnu mere ros til:

- Et af de områder, der får ros i kommunen, er udbuddet af gode erhvervsgrunde, men vi ser også, at infrastrukturen, i tilknytning til nye erhvervsgrunde, er tænkt ind i planlægningen fra start. Det kræverblandt andet investeringer i nye kommunale veje, og det har kommunen været parat til, det ser vi de positive resultater af nu.

Fredericia Kommunes image som en rigtig god erhvervskommune er også blevet kraftigt forbedret hen over de senere år. Fredericia opnår i årets erhvervsklimaundersøgelse endda en fjerde plads i kategorien ”Image”, hvilket dækker over kommunens indsats for og ikke mindst evne til at tiltrække nye virksomheder og nye borgere til kommunen.

Erhvervsklimaundersøgelsen afslører også, at Fredericia Kommune er én af landets bedste kommuner, når det kommer til bredbåndsdækning, hvilket bliver et mere og mere afgørende parameter for virksomhederne.

Ligeledes roser virksomhederne kommunen for et godt samarbejde imellem folkeskolen og virksomhederne.

- Det er vigtigt, at flere unge kan få et førstehånds indtryk af karrieremulighederne på områdets virksomheder. De udgør jo fremtidens medarbejdere, siger Helle F. Andersen.

Der er meget få tidsler i årets undersøgelse – en af dem er kommunens niveau for skatter, afgifter og gebyrer - herunder dækningsafgiften.

- Her markerer vores virksomheder en mindre tilfredshed. Skatterne er med til at gøre det dyrere at drive virksomhed, og derfor mener vi i DI Trekantsområdets bestyrelse, at kommunalpolitikerne burde gennemgå og vurdere skatter, afgifter og gebyrer i kommunen, siger Helle F. Andersen.

Se alle resultater på di.dk/le18 - her kan du sammenligne kommuner og se placeringer i alle kategorierne i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2018.

FAKTA OM LOKALT ERHVERVS-KLIMA 2018

  • DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2018, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er niende år i træk, at DI laver undersøgelsen.

  • Knap 7.700 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 pct. af den private beskæftigelse.

  • Her i 2018 er undersøgelsen udvidet med enkelte nye spørgsmål og flere nye statistiske indikatorer. Undersøgelsen giver derfor et endnu mere nøjagtigt billede af kommunernes erhvervsvenlighed. Det betyder dog, at sammenligning med placeringer i tidligere år skal tages med et mindre forbehold.

  • Som noget nyt er resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer også opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

  • Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

  • 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.
Bo Hjuler

Bo Hjuler

Presserådgiver, journalist

  • Direkte +45 3377 3819
  • Mobil +45 2328 4912
  • E-mail boh@di.dk

Relateret indhold