03.09.18 Regionalforeninger Pressemeddelelse

Styrket dialog har skabt et bedre erhvervsklima

Dialogen mellem virksomhederne og de kommunale politikere og embedsmænd er styrket. Og kommunerne er blevet bedre til at formidle væsentlig information til virksomhederne, viser Dansk Industris årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima.

Formanden for DI Roskilde/Køge Bugt, Carsten K. Jensen, er overordnet tilfreds med resultatet af undersøgelsen. Han mener, at alle kommuner i området gør en indsats for at forbedre deres service over for virksomhederne.

- Selv om tre ud af fem kommuner er gået tilbage i årets undersøgelse, føler vi fortsat, at de fem kommuner gør rigtigt meget for at tilgodese virksomhedernes vilkår i det daglige arbejde, siger Carsten K. Jensen.

I de fem kommuner i DI Roskilde/Køge Bugts område findes de mest tilfredse virksomheder i Greve, Solrød og Køge.

Solrød Kommune er gået frem og ligger nu nummer 41 på listen over de 93 kommuner, der deltager i undersøgelsen. Greve er gået seks pladser tilbage til en plads som nummer 38. Køge Kommune er gået 15 pladser tilbage og er nu nummer 33. Men Køge er fortsat den bedst placerede kommune i Roskilde-Køge Bugt området.

I den tunge ende ligger Lejre Kommune, der er gået en lille smule frem fra en plads som nr. 86 til en plads som nr. 84. Roskilde Kommune er gået otte pladser tilbage og er nu nr. 82.

- Vi har i flere år arbejdet for at skabe en bedre dialog med kommunernes politikere og embedsmænd. Derfor er det særdeles positivt, at de fem kommuner i vores område har forbedret sig så meget på dette område. Jeg er sikker på, at samarbejdet med kommunerne nok skal blive endnu bedre i fremtiden, siger Carsten K. Jensen.

Det er vigtigt for virksomhederne, at der er en god infrastruktur, og at de kan ansætte de medarbejdere, som de har brug for.
Virksomhederne er generelt tilfredse med det kommunale vejnet, mens tilfredsheden er svingende, når det kommer til den kollektive transport. I Solrød og Køge kommuner er virksomhederne generelt tilfredse, mens virksomhederne i Greve Kommune lider under, at der er få eller ingen busser, som kører i erhvervsområderne.

En særlig udfordring for virksomhederne er manglen på kvalificerede medarbejdere. 41 pct. af virksomhederne i Køge og Roskilde kommuner har forgæves søgt efter arbejdskraft i løbet af det seneste år. Landsgennemsnittet er 36,9 pct.

- En række virksomheder mangler kvalificerede medarbejdere. Det hæmmer væksten og virksomhedernes muligheder for at udvikle sig. Det er nødvendigt med et tæt samarbejde mellem kommunerne og virksomhederne, så vi får flere i arbejde, siger Carsten K. Jensen.

Se alle resultater på di.dk/le18 - her kan du sammenligne kommuner og se placeringer i alle kategorierne i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2018.

FAKTA OM LOKALT ERHVERVS-KLIMA 2018

  • DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2018, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er niende år i træk, at DI laver undersøgelsen.

  • Knap 7.700 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 pct. af den private beskæftigelse.

  • Her i 2018 er undersøgelsen udvidet med enkelte nye spørgsmål og flere nye statistiske indikatorer. Undersøgelsen giver derfor et endnu mere nøjagtigt billede af kommunernes erhvervsvenlighed. Det betyder dog, at sammenligning med placeringer i tidligere år skal tages med et mindre forbehold.

  • Som noget nyt er resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer også opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

  • Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

  • 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.
Claus Kaae-Nielsen

Claus Kaae-Nielsen

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 3820
  • Mobil +45 2332 6829
  • E-mail clkn@di.dk

Relateret indhold