03.09.18 Regionalforeninger Pressemeddelelse

Tønder i top ti med brug af private leverandører

På to områder ligger Tønder flot i top i Dansk Industris årlige måling af erhvervsklimaet i danske kommuner, Lokalt Erhvervsklima 2018.

Dels når det gælder bredbåndsdækning til befolkningen, dels når det gælder brugen af private firmaer til at løse nogle af kommunen indsatsområder. Til gengæld er kommunen nærmest i bundplacering med kommunens image, og det samme gælder for sagsbehandling.

Dér i et hjørne af Danmark. Dér midt i marsken. Der gløder bredbåndsnettet for fuld download til glæde for kommunens borgere og virksomheder. Faktisk har Tønder opnået en flot 12. plads i forhold til, hvor stor en andel der har adgang til bredbåndsdækning med mindst 100 Mbit/s download. Det viser DI’s Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse 2018.

Og en anden succes for kommunen er dens åbenhed i forhold til at lade private virksomheder vise, at de kan løse de kommunale indsatsområder og dermed være med til at sikre større effektivitet og højne kvaliteten. Her ligger kommunen på en 9. plads.

- Inden vi begynder at snakke om ’udkantsdanmark’, så er det værd at se på de sejre, som tilkæmpes i det syd-vestligste hjørne af Danmark. Det er flot, at Tønder i den grad har ladet private virksomheder komme til og har sendt opgaver i udbud på en måde, der har været let at forholde sig til som virksomhed. Og så er det også flot, at kommunen får kredit for god bredbåndsdækning. Det er en lige så vigtig del af vores infrastruktur som veje, el og naturgas, siger formanden for DI Sønderjylland Erling Duus.

Til gengæld må kommunen affinde sig med en samlet tilbagegang på syv pladser i forhold til sidste år, og Tønder ligger dermed på en 54. plads. Især to kategorier har været med til at trække ned for det samlede resultat: Kommunens image og den kommunale sagsbehandling.

I kategorien Kommunens image er Tønder røget ned på en 90. plads. I forhold til de tidligere år er der dog i år lavet en række justeringer i Lokalt Erhvervsklima-undersøgelsen. Så sammenligninger med tidligere år skal tages med et mindre forbehold. Sidste år lå Tønder på en 66. plads i den kategori. Så der er tale om en tilbagegang.

Kategorien beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye borgere og nye virksomheder til kommunen samt på fire statistiske indikatorer, der viser, i hvor høj grad det lykkes at tiltrække nye borgere og virksomheder.

- Lige præcis på image har de tre af vores fire sønderjyske kommuner en stor udfordring. Men det er et utroligt vigtigt område. For er der noget, kommunen skal leve af, så er det, at der hele tiden kommer nye virksomheder og også gerne borgere til området. Og at de bliver der. Ellers underminerer det kommunen fortsatte udvikling, siger Erling Duus.

Også på den kommunale sagsbehandling ser det skidt ud for Tønder. Her er kommunen helt nede på en 89. plads. Og med forbehold for justeringer i undersøgelsen er det en tilbagegang, da kommunen sidste år lå på en 71. plads.

Se alle resultater på di.dk/le18 - her kan du sammenligne kommuner og se placeringer i alle kategorierne i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2018.

FAKTA OM LOKALT ERHVERVS-KLIMA 2018

  • DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2018, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er niende år i træk, at DI laver undersøgelsen.

  • Knap 7.700 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til knap 20 pct. af den private beskæftigelse.

  • Her i 2018 er undersøgelsen udvidet med enkelte nye spørgsmål og flere nye statistiske indikatorer. Undersøgelsen giver derfor et endnu mere nøjagtigt billede af kommunernes erhvervsvenlighed. Det betyder dog, at sammenligning med placeringer i tidligere år skal tages med et mindre forbehold.

  • Som noget nyt er resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer også opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

  • Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

  • 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.
Lars Bøgeskov

Lars Bøgeskov

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4782
  • Mobil +45 2236 3138
  • E-mail larb@di.dk

Relateret indhold