28.11.22 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Tønder Kommune satser højt på grøn omstilling

På et borgmestermøde har Dansk Industri og Tønder kommune fulgt op på er-hvervsorganisationens årlige måling ”Lokal Erhvervsvenlighed”. Især det grønne område, hvor Tønder rykkede 18 pladser frem i årets måling, blev diskuteret. Og de første sol- og vind-projekter er sat i søen.

Grøn udvikling er et stadig større politisk mål for Tønder Kommune. Og initiativer på det grønne energiområde var i centrum, da Dansk Industri (DI) og Tønder Kommune på et borgmestermøde fulgte op på DI’s årlige rangering af danske kommuners erhvervsvenlighed, ”Lokal Erhvervsvenlighed”.

- Produktionen af vedvarende energi skal bidrage væsentligt til at iværksætte og understøtte en langsigtet udvikling af vores egn. Tønder Kommune skal være konkurrencedygtig, attraktiv og bæredygtig for flere borgere og virksomheder, og dermed bidrage til fremtidens velfærd, siger Tønder Kommunes borgmester Jørgen Popp Petersen.

Tønder Kommune kunne fortælle om projekter, som allerede i gang. Efter en idéhøringsfase har kommunalbestyrelsen besluttet, at 11 bæredygtige energiprojekter sendes videre til planlægning. Disse projekter har en samlet kapacitet på 628 MW solceller og 394,8 MW vindmølle. Jørgen Popp Petersen understreger behovet for øget grøn energiproduktion.

- Forbruget af el vil stige betydeligt i de kommende år. Vore huse skal blive opvarmet med el fremfor gas, vore biler skal køre på el fremfor benzin og diesel, og industrien skal bruge grøn el til at reducere brugen af gas, siger Jørgen Popp Petersen, der understreger, at muligheden for lokal inddragelse bliver en del af projektet.

De 11 vedvarende energiprojekter som nu er sendt til planlægning svarer til ca. 5 gange det samlede elforbrug i Tønder Kommune i 2020. Med det stigende el-forbrug fremadrettet, vil den grønne omstilling kræve yderligere grøn energiproduktion, som Tønder Kommune gerne tager et medansvar for.

Tommy Seeberg, der udover at være administrerende direktør for Hydro Precision Tubing Tønder også er formand for Dansk Industri Sønderjylland er tilfreds med både ambitioner og projekter i Tønder.

- Det er positivt, at Tønder Kommune går forrest og bidrager til den nationale omstilling. Jeg kan kun opfordre andre kommuner til at have samme høje ambitioner. Vi har flere og flere kunder der har det som et ufravigeligt krav, at vores produktion er baseret på grøn energi, siger Tommy Seeberg, der understreger erhvervslivets ansvar for den grønne energiudvikling.

- Som erhvervsliv ser vi gerne at vores energiproduktion foregår lokalt, og vi tager gerne et medansvar for at understøtte den lokale udvikling. Samlet hjælper Tønder Kommunes satsning os ikke kun med grøn energi, men også bosætning og arbejdskraft. Det er en af grundene til, at vi investerer kraftigt i Tønder Kommune.

Tønder Kommune opfatter en grøn udvikling, som forudsætning for en god udvikling på flere andre områder. Bæredygtige energikilder og -forsyning er en forudsætning for at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder og dermed sikre kommunens langsigtede konkurrenceevne. Tønder Kommune arbejder på at udnytte potentialet i vedvarende energi ved en indsats for at tiltrække grønne klyngevirksomheder.

Peter Houmann Wagner

Peter Houmann Wagner

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0188
  • Mobil +45 2566 6309
  • E-mail phw@di.dk

Relateret indhold