28.03.22 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Tæt samarbejde mellem DI og det lokale politiske niveau

Fredag den 25. marts mødtes DI Vestsjælland, Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen og udvalgsformand Søren Stavnskær til dialogmøde om, hvordan man sammen kan styrke det lokale erhvervsliv, sikre at flere unge kommer i uddannelse og arbejde, og drøfte hvordan lokale virksomheder kan bidrage til at få flygtninge fra Ukraine i job.

En tæt kontakt mellem kommunen, Holbæk Erhvervsforum og den regionale DI forening skal være med til at formidle arbejde til de op mod 1.300 ukrainske flygtninge, Holbæk Kommune venter at tage imod den kommende tid. Og selv om mange kontanthjælpsmodtagere i kommunen er kommet i job under det seneste opsving, er der stadig en større gruppe, der – som Søren Stavnskær udtrykte det – skal have et puf – for at komme i job eller uddannelse. En opgave, som de lokale virksomheder gerne bidrager til.

- Vi er parat til at ansætte fire her og nu, både mænd og kvinder, sagde direktør Jens-Ole Larsen fra Slagelse Transportcenter A/S, der også driver virksomhed i Holbæk og har gode erfaringer med at få unge og borgere, der har det svært, i arbejde og i gang med en uddannelse.

Flere unge skal have en faglig uddannelse

Der var også enighed om at gøre en ekstra indsats for at få flere unge i 9. og 10. klasserne til at overveje at vælge en faglige uddannelse og karriere. Både DI og de lokale politikere er meget optaget af, at for mange unge mennesker står uden for et fællesskab, og at virksomhederne kan spille en stor rolle i at hjælpe kommunen med at løse denne opgave.

Hurtigere byggesagsbehandling i vente

Et tema der også fyldte dialogen var kommunens byggesagsbehandling. Både borgmesteren og Søren Stavnskær fortalte om en række tiltag, der vil forbedre behandlingen af byggesager og gøre sagsbehandlingen mere smidig, effektiv og lidt mindre nidkær end i dag. Et emne, der optager rigtig mange virksomheder i kommunen og som er med i DI’s årlige undersøgelse Lokal Erhvervsvenlighed.

Om få dage sender DI spørgeskemaerne til dette års LE undersøgelse til de lokale virksomheder. Og fra kommunen og DI Vestsjælland lyder en fælles opfordring til virksomhedslederne om at svare. 

- Vi er helt enige i, at så mange som muligt bør svare – også de virksomheder, der er tilfredse. Jeg vil tage det op i Holbæk Erhvervsforum, sagde DI Vestsjællands formand Jan Bybjerg Pedersen.

Helen Jensen

Helen Jensen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0150
  • Mobil +45 2124 4702
  • E-mail hje@di.dk

Relateret indhold