Fra venstre: Direktør Jakob Thune, Greve Kommune, Greves borgmester Pernille Beckmann, Jesper Nordby fra Brdr. K. Hansen A/S, Morten Hovmøller fra Gorm Hansen & Søn og direktør Morten Bøgelund Andersen, Greve Kommune. Foto: DI.

10.03.22 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Udsigt til bedre erhvervsservice i Greve Kommune

Et møde mellem DI Roskilde/Køge Bugt og Greve Kommune med borgmester Pernille Beckmann i spidsen førte onsdag til, at kommunens virksomheder kan se frem til bedre information fra kommunen. Samtidig lægges der op til en mere effektiv behandling af byggesager.

Dialogmødet, der kom i stand efter en længere coronapause, viste, hvor positivt det er at mødes og tale sammen. På mange områder har erhvervslivet og kommunen de samme dagsordener. Og på langt de fleste områder var DI Roskilde/Køges Bugt og Greve Kommunes deltagere enige.

Eksempelvis vil der fremover blive taget bedre imod nye virksomheder, der etablerer sig i Greve, mens etablerede virksomheder kan se frem til, at langt flere vil blive inviteret til møder, arrangementer mv. arrangeret af Greve-Solrød Erhverv.

 - Vi er ved at opruste på kommunikationsområdet. Og jeg vil opfordre virksomhederne til at melde sig til Erhvervscenter Greve på webadressen ”ErhvervsCentret i Greve”. Det giver adgang til både nyhedsbreve, arrangementer, kurser, events og information om kommunens erhvervsservice, siger Greves borgmester Pernille Beckmann.

Hurtigere behandling af byggesager på vej

Virksomhederne vil også blive præsenteret for en mere effektiv behandling af byggesager fremover. Kommunen arbejder blandt andet på en løsning, hvor virksomhederne vil kunne booke tid med en byggesagsbehandler over nettet. En mulighed som de to bestyrelsesmedlemmer fra DI Roskilde/Køge Bugt Jesper Seidelin Nordby fra Brdr. K. Hansen A/S og Morten Hovmøller fra Gorm Hansen & Søn var glade for.

Der var også enighed om, at det er vigtigt, at virksomhederne henvender sig til kommunen, når de indleder planlægningen af et byggeprojekt, og at de hyrer rådgivere til at hjælpe.

- Vi har gode erfaringer med dialogmøder tidligt i processen. Det kan spare både os og kommunen for tid og penge, når sagerne er komplicerede, sagde Morten Hovmøller.

Erhvervsrettet skoleforløb

På mødet blev der også lagt op til et tættere parløb mellem kommunen og DI om at få flere unge i gang med en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Alt for mange skoleelever kommer ikke i job eller i gang med en uddannelse, når de forlader folkeskolen. Det gælder også dem, der dropper ud af gymnasiet.

Pernille Beckmann foreslog, at man kunne etablere en ”erhvervsklasse” for de store elever, hvor de skal kunne kombinere skolegang og arbejde i en lokal virksomhed. Et forslag, der vil blive drøftet i forbindelse med den partnerskabsaftale, som DI har indgået med Greve Kommune.

Helen Jensen

Helen Jensen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0150
  • Mobil +45 2124 4702
  • E-mail hje@di.dk

Relateret indhold