Fra højre: Erhvervschef Nynne Friis, vicekommunaldirektør Peter Olsen, borgmester Tina Mandrup (V), viceborgmester Grethe Nørtoft Saabye (K), Anne Stausholm, Anne Stausholm Landskab, Mikkel Friis-Holm, Friis-Holm Chokolade A/S, Morten Hovmøller, Gorm Hansen & Søn A/S, Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning.

Foto: DI
05.04.22 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Udsigt til tættere samarbejde mellem Lejre Kommune og DI

Lejres virksomheder har brug for flere dygtige medarbejdere, det gælder ikke mindst faglærte. Men færre og færre unge i kommunen vælger en faglært uddannelse, og imens stiger antallet af unge, der ikke er i uddannelse eller arbejde. Det er en af de udfordringer, som den regionale DI forening DI Roskilde/Køge Bugt og repræsentanter for Lejre Kommune med borgmester Tina Mandrup i spidsen, har sat sig for at samarbejde endnu tættere om.

Håndslaget blev givet på et dialogmøde på Lejre rådhus mandag. De lokale arbejdsgivere og kommunen har en fælles interesse i, at flere søger ind på en erhvervsuddannelse. Både dem, der forlader folkeskolen, men også studenter, der har lyst til noget andet end at fortsætte på universitetet. 

- Det optager os rigtig meget politisk. Blandt de greb, vi overvejer, er at arbejde mere med projektbaseret undervisning i folkeskolerne, hvor teori og praksis smelter sammen. Gerne i samarbejde med de lokale virksomheder. Den type samarbejde ønsker vi mere af, så eleverne bliver engagerede og lærer flere brancher at kende. Det er utrolig vigtigt, at vi finder nogle løsninger sammen, sagde borgmester Tina Mandrup.

Og DI kvitterede.

- Det er vigtigt at sætte ind tidligt i folkeskolen, så de unge lærer de mange erhvervsuddannelser at kende, sagde Claus Petersen fra Hvalsø Teltudlejning. Og der var enighed om, at man også skal have fat i de unges forældre og især mødrene, som i rigtig mange tilfælde har det store ord at skulle have sagt, når de unge vælger ungdomsuddannelse.

Mange gode tilbud, men de skal følges op

Lejre Kommune og Lejre Erhvervsforum har mange tilbud til de lokale virksomheder. Bl.a. inviterer kommunen den første fredag i hver måned interesserede virksomheder til åbent hus i ejendomsafdelingen, hvor man drøfter udbud, indkøb og anlægsopgaver. I denne uge er der opfølgende kursus for kommunens ejerledere og senere på året to klimauger, hvor alle virksomheder indbydes til at lave forskellige arrangementer.

- Erhvervslivet har en god kontakt til politikerne. Og erhvervschef Nynne Friis er en meget synlig kontakt til os. Men vi oplever for tit, at der bliver sat meget i gang, som det kniber med at få fulgt hurtigt op på bagefter. Og der er flere eksempler på, at forvaltningen kunne arbejde bedre med den måde, de møder virksomhederne på, sagde Anne Stausholm fra rådgivervirksomheden Anne Stausholm Landskab.

- Vi kan godt genkende det billede, og vi har en opmærksomhed på det. Der skal være en balance mellem det, vi som kommune sætter i gang, og det vi har mulighed for, tid og ressourcer til at udføre. Den balance skal vi rette op på, var både viceborgmester Grethe Saabye og borgmester Tina Mandrup enige om. 

Helen Jensen

Helen Jensen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0150
  • Mobil +45 2124 4702
  • E-mail hje@di.dk

Relateret indhold