Foto til fri afbenyttelse. Billedtekst: På venstre side af prisvinder Theres Lehner står underdirektør i DI Signe Tychsen Philip og på højre side står Simon Tøgern, formand i HK Privat. Foto: Anni Norddahl

20.06.22 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Opgave om papirløst kontor skaffer Theres prisen som årets bedste administrationselev

Theres Lehner fik i dag overrakt årets fagprøvepris for kontoruddannelsen med speciale i administration. Hendes arbejdsplads Vitrex Medical A/S, hvor overrækkelsen foregik, vandt samtidig prisen som årets lærested.

Theres har analyseret, hvordan Vitrex kan indføre det papirløse kontor og dermed bidrage til den grønne omstilling. Af indstillingen fremgår det, at Theres har været afgørende for projektets gennemførelse i Vitrex gennem et usædvanligt engagement med fremragende input. Opgaven er original, velskrevet og viser, hvordan teori og praksis følges ad, når nye arbejdsprocesser og grøn omstilling skal implementeres i virksomheden. Dertil er Theres hjælpsom og meget velanset blandt sine kolleger. Derfor modtog hun i dag årets fagprøvepris for kontoruddannelsen med speciale i administration.

- Theres fagprøve tager fat i et vigtigt indsatsområde: Den grønne omstilling og projekt papirløst kontor, som hun selv har deltaget i. Den viser en stor forståelse for virksomheden og en dyb indsigt i arbejdsprocesser og optimering af dem. Derudover går det igen i indstillingen, at Theres en god kollega, hvilket i sig selv er en vigtig kvalitet, siger Simon Tøgern, formand i HK Privat.

Dansk Industris (DI) og HK Privat samt HK Handels fagprøvepris uddeles til elever, der har bestået fagprøven på Kontoruddannelsen med et originalt og flot resultat. Formålet med fagprøveprisen er at gøre opmærksom på de mange muligheder i Kontoruddannelsen og inspirere elever og virksomheder til at præstere noget særligt, som har betydning for virksomheden, erhvervet og branchen.

I sin begrundelse for valget af Theres skriver formandskabet for Udviklingsfondens bestyrelse: ”Vi har valgt Theres opgave af flere årsager. Hun har deltaget i virksomhedens projekt papirløs og analyseret, hvad der skal til for at implementere det. Derigennem viser hun stort overblik og stærk metodisk faglighed.

Grøn omstilling og digitalisering går ofte hånd i hånd og er et centralt fokuspunkt i alle store produktionsvirksomheder i dag. Theres fagprøve viser, hvordan det kan lade sig gøre, når der både er ledelsesmæssig vilje og hands on-viden fra medarbejderne bag.

- Vi er virkelig glade for både, at Theres vandt årets elevpris, og vi selv blev kåret som bedste praktiksted. Theres er engageret langt ud over det sædvanlige, og projekt papirløs ville ikke have været det samme uden hendes input. Dertil er Theres meget hjælpsom og tillidsvækkende og en stærk teamplayer, siger Supply Chain Manager i Vitrex Medical A/S Nikita Parsberg.

Underdirektør Signe Tychsen Philip, DI, er også begejstret for Theres opgave og roser Kontoruddannelsen:

- Theres opgave med sit fokus på grøn omstilling og digitalisering illustrerer, at kontoruddannelsen er en fremragende uddannelse, der adresserer nogle af tidens store udfordringer. Kontoruddannelsen forener praktiske kompetencer med teoretisk indsigt i at drive virksomhed i en kompliceret verden. Dermed er Kontoruddannelsen er et fremragende afsæt for spændende job og videre uddannelse for de unge, siger hun.

Årets fagprøvepris 2022 uddeles på den vindende elevs praktikvirksomhed den 20. juni 2022 og er på 25.000,- kr. Eleven modtager desuden et indrammet diplom.

Herudover modtager Praktikvirksomheden en sølvplakette som året læringssted.

Udviklings- og samarbejdsfonden er en overenskomstaftalt fond mellem DI og HK Privat samt HK Handel som blandt andet har til formål at igangsætte forsøgs- og udviklingsprojekter, der skaber de bedst mulige forudsætninger for virksomheders- og medarbejderes udvikling.

Foto 2 vedhæftet er også til fri afbenyttelse. Billedtekst: Fra højre underdirektør i DI Signe Tychsen Philip, CEO i Vitrex Anders Pedersen, prisvinder Theres Lehner, Simon Tøgern, formand i HK Privat og helt til højre Supply Chain Manager i Vitrex Medical Nikita Parsberg. Foto: Anni Norddahl.

Michael Boas Pedersen

Michael Boas Pedersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4827
  • Mobil +45 3131 8137
  • E-mail mibp@di.dk

Relateret indhold