Lea Utoft Rasmussen
09.05.23 Regionalforeninger Pressemeddelelser

God plads for mere vedvarende energi i Silkeborg og Viborg

Hverken Silkeborg eller Viborg ligger specielt på den grønne linje, når det gælder om at sikre opstilling af vindmøller og solceller.

På vindsiden ligger Viborg med godt 60 MW, men overhales eksempelvis af Randers, der har godt fire gange så meget kapacitet for vindmøller. Til gengæld har Silkeborg kun en tredjedel af Viborgs kapacitet. Så der er plads til forbedring på det område, mener formanden for DI Silkeborg-Viborg.

- Det er helt centralt for udviklingen af vores samfund, at vi har adgang til grøn strøm i rigelige mængder. Og her kan kommunerne gøre en stor forskel ved at bane vejen for opstilling af vindmøller og solceller. Der er meget på spil. Det handler om at undgå alvorlige klimaforandringer. Det handler om at gøre Europa uafhængig af russisk olie og gas. Og det handler om at give danske og europæiske virksomheder en førerposition i den globale grønne omstilling, siger formand for DI Silkeborg-Viborg Jacob Peder Jensen.

Elproduktionen fra vedvarende energikilder skal frem mod 2030 femdobles og kapaciteten firedobles. Der skal derfor fuld gang i udbygningen af vedvarende energi (VE) og her spiller kommunerne en afgørende rolle i at fremme den grønne omstilling i Danmark.

Med vindmøller er det på landsplan Ringkøbing-Skjern, som snupper førstepladsen for kommuner med mest landvindmøllekapacitet med 500 MW svarende til ca. 290.000 hus-stande. Derefter følger Lolland Kommune med 270 MW og på tredjepladsen Randers Kommune med 250 MW.

Med solceller har Aabenraa Kommune førertrøjen på med en kapacitet på 310 MW. Her ligger Silkeborg og Viborg med henholdsvis 29 og 20 MW.

- Så også her er der god plads til forbedring, siger Jacob Peder Jensen.

Han peger på, at med klimaaftalen om grøn strøm og varme, ”Et grønnere og sikrere Danmark” fra juni 2022, der sigter Danmark mod en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030. Det kan ske ved at tidoble kapaciteten af solceller til 20 GW og fordoble kapaciteten af landvind til 8 GW. Det kræver en meget omfattende arealplanlægning, som skal følges op af en hurtig VE-udbygning på landet og i byerne.

Andelen af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder (VE) er steget markant siden 2016, og slog i 2022 rekord. VE-kilder var hele 60 pct. af den samlede elektricitetsproduktion i Danmark i 2022. Hvor vindkraft bidrog med 54 pct., stod strøm fra solceller for 6 pct. af den samlede elproduktion. Udrulningen af vedvarende energi varierer dog betydeligt mellem kommunerne.

Fakta om tallene:
Da efterspørgsel og udbud af grøn strøm sjældent passer sammen, vil produktionen af grøn strøm i praksis ikke gå til det antal husstande, det i teorien kan dække. Derudover eksporteres en del af strømmen til andre lande, og noget går til fx industrivirksomheder.

Gordon Trier Holm

Gordon Trier Holm

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3986
  • Mobil +45 2949 4606
  • E-mail gth@di.dk

Relateret indhold