09.05.23 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Hillerød producerer mest grøn strøm i Nordsjælland

I Nordsjælland produceres langt mindre grøn strøm end i andre dele af Danmark. I Hørsholm, Furesø og Fredensborg kommuner producerer solceller og vindmøller på land sammenlagt grøn strøm til, hvad der svarer til 2.100 husstandes forbrug, mens der alene i Ringkøbing-Skjern produceres strøm svarende til 312.000 husstandes forbrug. DI Hovedstaden opfordrer kommunerne til at gøre det hurtigt og nemt at investere i produktion af grøn strøm

I Nordsjælland er det Hillerød, der sender mest grøn strøm ud i stikkontakten. Her produceres grøn strøm fra solceller og vindmøller på land svarende til 4.300 husstandes forbrug, mens der i Hørsholm produceres grøn strøm svarende til 500 husstandes forbrug, og i Furesø og Fredensborg produceres i begge kommuner grøn strøm svarende til 800 husstandes forbrug.

I hele Nordsjælland producerer hovedsagelig solceller, men også vindmøller på land, grøn strøm svarende til, hvad der dækker 21.900 husstandes forbrug. Hørsholm Kommune er blandt de fem kommuner i landet, der producerer mindst grøn strøm. Det viser en analyse fra Dansk Industri.

- Selvfølgelig kan der være nogle lokale forhold, som gør det enten sværere eller nemmere at gøre grøn energi til en rentabel forretning. Men der er ingen tvivl om, at der er behov for, at der i Nordsjælland bliver produceret langt mere grøn energi. Vi kommer jo aldrig i mål med den grønne omstilling eller fri af russisk gas, hvis vi i Nordsjælland fortsætter med at producere så lidt grøn strøm, siger Peter Lanng Nielsen, formand for DI Hovedstaden og uddyber:

- Tænk at en kommune som Ringkøbing-Skjern producerer 14 gange så meget grøn strøm, som alle de nordsjællandske kommuner tilsammen. Det er tankevækkende og understreger behovet for, at vi får rykket den opgave alvorligt op på to-do-listen.

Nordsjælland er den landsdel i hele Danmark, hvor der produceres mindst grøn strøm. Produktionen af elektricitet fra vedvarende energikilder skal femdobles frem mod 2030. Opsætningen af alt fra solceller til vindmøller og andre energianlæg skal ske ude i kommunerne.

- Vi er allerede bagud på point, og derfor er det vigtigt, at kommunerne gør det så nemt som muligt at investere i fx solcelleparker og andre vedvarende energianlæg. Det kræver en hurtig sagsbehandling af ansøgningerne, og at de lokale politikere prioriterer arealer og laver lokalplaner, der kan bruges til netop produktion af grøn strøm, siger Peter Lanng Nielsen.

Opsætning af solcelleparker, vindmøller og andre vedvarende energianlæg tager flere år, og derfor er der brug for at få sat tempo på udbygningen, lyder det fra DI Hovedstaden.

- Hvis det skal være muligt for de lokale virksomheder at flytte produktionen over på grøn strøm, så nytter det jo ikke noget, at der i vores kommuner kun produceres grøn strøm til at par tusinde husstande. I den forbindelse vil jeg også gerne opfordre kommunerne til at se på muligheden for selv fx at sætte solceller på tagene på de mange bygninger, som de ejer. Hvis lovgivningen er en barriere, må man fra landspolitisk hold tage de nødvendige skridt. Der skal ske noget nu, og vi skal alle bidrage, siger Peter Lanng Nielsen og tilføjer:

- Tænk at der alene på Bornholm produceres mere grøn strøm end i hele Nordsjælland. Det kalder på handling.

Fakta om tallene:
Da efterspørgsel og udbud af grøn strøm sjældent passer sammen, vil produktionen af grøn strøm i praksis ikke gå til det antal husstande, det i teorien kan dække. Derudover eksporteres en del af strømmen til andre lande, og en del går til fx industrivirksomheder.

Morten Müller Larsen

Morten Müller Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3009
  • Mobil +45 5213 2328
  • E-mail mlla@di.dk

Relateret indhold