05.09.19 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Aarhus stiger stadig: Bedste placering i fem år i DI’s Lokalt Erhvervsklima

Aarhus Kommune får sin bedste placering i fem i år i Danmarks største måling af kommunernes erhvervsklima – DI’s årlige undersøgelse Lokalt Erhvervsklima. Igen i år går Aarhus otte pladser frem og ligger nu nr. 69 blandt de 93 målte kommuner.

De godt 300 virksomheder der har svaret på undersøgelsen i Aarhus Kommune er overordnet blevet mere tilfredse med rammerne for at drive virksomhed i kommunen, om end resultatet stadig ligger lidt under landsgennemsnittet.

- Det er en fin anerkendelse af det store arbejde, der bliver gjort i Aarhus Kommune. Jeg oplever selv i min kontakt med kommunen stor opmærksomhed og interesse for at skabe de bedste rammer for at drive og udvikle virksomheder, siger Anders Strange, formand for DI Østjylland. 

Vokseværk skaber trængsel

Aarhus er en kommune i stor vækst, og virksomhederne synes, at kommunen er god til at tiltrække nye borgere og virksomheder. Det bekræfter statistikkerne, som viser, at der bliver startet mange nye virksomheder, og at indbyggertilflytningen til Aarhus er blandt landets højeste. 

- Flere borgere og flere virksomheder er med til at skabe fremgang og vækst. Men vækst giver også udfordringer, og virksomhedernes altoverskyggende opfordring til kommunen er at gøre mere på infrastruktur- og transportområdet, siger Anders Strange, der dog samtidig anerkender, at udvidelse af Viborgvej og etablering af Bering-Bedervejen er i gang.

- I takt med at vi bliver flere i kommunen stiger trængslen, og det stiller krav til udbygning af vej- og transportsystemer. Og der er da også gode tiltag på vej. En Marselis-forbindelse har f.eks. længe været på tegnebrættet, men er jo ramt af det nationale anlægsloft, så vi mangler fortsat, at projektet bliver realiseret. Derfor håber jeg på virksomhedernes vegne, at de mange gode visioner snart bliver til virkelighed, siger Anders Strange.

Marselisforbindelsen har også topprioritet DI´s bud på en investeringsplan for dansk infrastruktur 2020-2030.

Det kommunale vejnet i Aarhus bliver vurderet en anelse bedre i år, men ligger stadig i bunden blandt landets kommuner. Til gengæld er den kollektive trafik blevet forbedret, hvilket nok hænger sammen med færdiggørelsen og ibrugtagningen af letbanen. Men varer til og fra virksomhederne kan ikke transporteres med letbanen, og den østjyske formand efterlyser realiseringen af infrastrukturprojekter, der får Aarhus til at hænge bedre sammen med resten af landet – og resten af verden.

- Når vi ved, at 10 pct. af Danmarks samlede eksport går ud af Aarhus havn, er det jo vigtigt med gode vejforbindelser – ikke bare til og fra havnen, men også til det samlede motorvejsnet, siger Anders Strange.  

Sagsbehandlingen trænger til en kærlig hånd

Den aarhusianske sagsbehandling er ifølge virksomhederne udfordret. Den går fra en samlet 73.-plads til en 88.-plads i årets måling.

- Virksomhedernes faldende tilfredshed med kommunens sagsbehandling kan hænge sammen med den høje bygge- og anlægsaktivitet, der har belastet det kommunale system i en periode. Og vi ved, at der er søsat initiativer for at forkorte bl.a. behandlingstider for byggesager. Men det handler ikke kun om hastighed – det handler også om serviceniveau, og her opfordrer vi kommunen til at lægge sig i selen, siger Anders Strange.

Aarhus har også et forbedringspotentiale i brugen af private leverandører, hvor den samlede placering er nr. 86. Det er virksomhedernes vurdering at udbudsproces og kommunens betaling for ydelserne samt andelen af konkurrenceudsatte opgaver, der ligger lavt.

FAKTA

FAKTA OM LOKALT ERHVERSKLIMA 2019

 

DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.


7.332 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 pct. af den private beskæftigelse.

 

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Michael Jul-Nørup Pedersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4588
  • Mobil +45 2924 7009
  • E-mail mjnp@di.dk

Relateret