04.09.19 Regionalforeninger Nyheder

Erhvervslivet: Varde er blandt de bedste til at forberede de unge til erhvervslivet

Varde Kommune er blandt de bedste i landet til at løfte folkeskoleeleverne op på et højt fagligt niveau. Det er en af de gode nyheder i Dansk Industris årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima. Faktisk indtager Varde her en flot tredje plads på landsplan. Samtidig belønner virksomhederne i årets erhvervsklimaundersøgelse Varde Kommune for at have skabt et forbilledligt samarbejde imellem folkeskolen og kommunens virksomheder.

- Det er særdeles vigtigt for erhvervslivet, for det er jo unge mennesker, der skal ud og arbejde i vores virksomheder. Ikke nok med at eleverne forlader folkeskolen i Varde med et højt fagligt niveau, de er også blevet gjort bekendt med de mange spændende jobmuligheder, der er på de private virksomheder. Vi kan bl.a. se, at indsatsen fra Varde Kommunes ”Erhvervsplaymaker” fungerer rigtig godt, siger formand adm. direktør Jesper Toft Mathiasen, DI Sydvestjylland.

Virksomhederne i Varde er også lige som tidligere år meget tilfredse med kommunens udbud af opgaver til private virksomheder. Samlet set indtager Varde Kommune en flot femte plads i kategorien, når det gælder konkurrenceudsættelse og brug af private leverandører.

Desværre er de positive resultater i relation til konkurrenceudsættelse og på uddannelsesområdet ikke nok til at fastholde Varde Kommune blandt de bedste erhvervskommuner i landet. Varde tager et stort skridt tilbage på 25 pladser i årets undersøgelse. Varde indtager nu en placering som nummer 46, hvilket givetvis ikke lever op til kommunens ambitioner på erhvervsområdet. Det er specielt vurderingen af den overordnede erhvervsvenlighed i kommunen, der vejer tungt i undersøgelsen, men også vurderingen af kommunens indsats for at skaffe kvalificerede medarbejdere til virksomhederne er vurderet lavere end sidste år, hvor det ellers var et af de kommunale indsatser, der fik mest ros.

- På trods af at folkeskolen i Varde leverer en masse dygtige unge, så er det desværre ikke nok. Mange unge uddanner sig videre andre steder i landet og vender ikke nødvendigvis tilbage. Samtidig står virksomhederne her og nu og mangler medarbejdere. Netop hjælp med at skaffe kvalificerede medarbejdere er det højeste ønske fra virksomhederne i prioriteringen af indsatsen fremover, siger Jesper Toft Mathiasen.

Sagsbehandlingen af byggesager får også en bekymret mine fra virksomhederne, hvilket understøttes af, at Varde Kommune kun i mindre omfang formår at opfylde servicemålene for, hvor lang tid det må tage at behandle en byggesag. Virksomhederne sender da også et klart signal om, at sagsbehandling er et af de vigtigste punkter at prioritere i den fremtidige indsats for at fremme erhvervsklimaet i kommunen.

- På trods af tilbagegangen i den samlede vurdering af erhvervsklimaet er der glædeligvis også mange skulderklap til Varde Kommune i årets undersøgelse, siger Jesper Toft Mathiasen.

- Eksempelvis er virksomhederne glade for bredbåndsdækningen i kommunen, skatte og afgiftsniveauet i kommunen er der også god forståelse for, ligesom kommunens brug af private leverandører fortsat vurderes meget positivt af virksomhederne. Sagsbehandlingen af sygedagpengesager får ligeledes stor ros fra virksomhederne i kommunen.

- Jeg håber Varde Kommune nu vil bruge vores undersøgelse til at se på de områder, hvor der er knap så meget ros fra virksomhederne. Vi har en god tradition for at kunne tale os frem til gode løsninger i Varde Kommune, så det ser vi frem til, siger Jesper Toft Mathiasen.

FAKTA

FAKTA OM LOKALT ERHVERSKLIMA 2019

 

DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.


7.332 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 pct. af den private beskæftigelse.

 

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Johan H. Pedersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3781
  • Mobil +45 4084 3207
  • E-mail jhp@di.dk

Relateret