04.09.19 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Esbjerg tilbage i top-20 i erhvervsklima

Ikke siden 2015 har Esbjerg været i top-20 i DI’s erhvervsklimaundersøgelse, men det er nu lykkedes igen. Det fremgår af årets udgave af Lokalt Erhvervsklima, som er Dansk Industris undersøgelse blandt 7.332 danske virksomheder. Esbjerg Kommune har med en plads som nummer 20 forbedret sin placering med 5 pladser siden sidste år.

- Esbjerg Kommune klarer sig rigtig fint på næsten alle de ting, vi måler på, og det afspejler sig i årets flotte placering i erhvervsklimaundersøgelsen. Specielt bider vi mærke i, at den overordnede vurdering af erhvervsvenligheden har taget et spring frem, og at dialogen imellem virksomhederne og kommunen opleves bedre end tidligere år, siger formand for DI Sydvestjylland Jesper Toft Mathiasen.

Den positive stemning afspejler sig også i, at mere end 4 ud af 5 virksomheder i Esbjerg Kommune vil anbefale andre virksomheder at flytte til kommunen. Det er en stor andel, når der sammenlignes med resten af landet og understreger den øgede tilfredshed med at drive virksomhed i Esbjerg Kommune.

De bedste vurderinger opnår kommunens fysiske rammer for at drive virksomhed. Virksomhederne oplever eksempelvis, at der er et godt udbud af erhvervsgrunde, og at planlægningen levner god plads til både boliger og erhverv. Derudover er der stor tilfredshed med bredbåndsdækningen i kommunen. Også infrastrukturen får ros med på vejen, og det gælder både det kommunale vejnet og den kollektive transport.

- Når de fysiske rammer er på plads, så er der samtidig skabt gode udviklingsmuligheder i årene fremover. Det gælder også de digitale muligheder, hvor Esbjerg Kommune har en af landets bedste dækninger med bredbånd, og det er særdeles vigtigt for områdets fremtidige forretningsmuligheder. Mobildækningen ser dog ud til at halte noget, siger Jesper Toft Mathiasen.

Virksomhederne er også blevet spurgt om, hvad Esbjerg Kommune skal prioritere for at fremme erhvervsklimaet yderligere, og her er det helt entydigt, at adgangen til kvalificerede medarbejdere er det helt store tema i årene, der kommer. Det gælder både i relation til uddannelsesindsatsen af vore unge, men også behovet her og nu for at finde de rette hænder og hoveder til virksomhederne.

- Esbjerg Kommune falder en anelse tilbage i virksomhedernes vurdering af indsatsen for at hjælpe med at skaffe kvalificerede medarbejdere. Der er ingen tvivl om, at det bliver en sværere og sværere opgave, fordi ledigheden falder, så derfor kræver det en endnu større indsats med afsæt i et indgående kendskab til virksomhedernes behov for medarbejdere. Og det er også vigtigt, at eksempelvis jobcentret prioriterer at komme ud til virksomhederne, så forberedelsen af de ledige kan målrettes behovene på arbejdspladserne, siger Jesper Toft Mathiasen.

- Vi kan glædeligvis se, at folkeskolen i Esbjerg er på vej i den rigtige retning. Eksempelvis er Esbjerg Kommunes skoler bedre til at løfte eleverne rent fagligt end mange andre kommuner i landet, og vi kan registrere en lille forbedring i samarbejdet imellem virksomhederne og folkeskolen i form af virksomhedsrelevant undervisning og virksomhedsbesøg. Der er ingen tvivl om, at vi skal gøre endnu mere for, at vore unge får et højt fagligt niveau, ikke mindst på de naturvidenskabelige områder, men der skal også gøres en endnu større indsats for at give eleverne et godt indblik i karrieremulighederne i det private erhvervsliv, siger Jesper Toft Mathiasen.

FAKTA

FAKTA OM LOKALT ERHVERSKLIMA 2019

 

DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.


7.332 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 pct. af den private beskæftigelse.

 

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Johan H. Pedersen

Johan H. Pedersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3781
  • Mobil +45 4084 3207
  • E-mail jhp@di.dk

Relateret indhold