04.09.19 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Middelfart er blandt landets bedste til erhvervsklima

Middelfart Kommune fastholder og udbygger sin position som en af landets absolut mest erhvervsvenlige kommuner. I Dansk Industris årlige undersøgelse om erhvervsklimaet i landets kommuner opnår Middelfart i år sit bedste resultat nogensinde med en placering som den fjerdebedste erhvervskommune i Danmark, hvilket er en fremgang på to pladser siden sidste år. Det fremgår af årets udgave af Lokalt Erhvervsklima, som er Dansk Industris undersøgelse blandt 7.332 danske virksomheder.

- Vi oplever, at tilfredsheden med Middelfart Kommunes indsats er meget bredt funderet blandt kommunens virksomheder, og en placering som landets fjerde bedste erhvervskommune er ganske enkelt imponerende, siger formand Carsten Kind, DI Trekantområdet.

Virksomhederne er eksempelvis meget tilfredse med kommunens fysiske planlægning - især udbuddet af erhvervsgrunde og evnen til at skabe plads til både boliger og erhverv vurderes meget højt.

- Det er vigtigt, at der i kommunernes planlægning tages højde for, at virksomheder skal have plads for at udvikle sig, og at der ikke må bygges boliger for tæt på virksomhederne, da det ofte giver problemer med støj og støv. Det hensyn har Middelfart Kommune været gode til at tage, og samtidig er der et godt udbud af erhvervsgrunde i kommunen, siger formand Carsten Kind, DI Trekantområdet

Virksomhederne giver også stor ros til samarbejdet med jobcentret og kommunens indsats for at virksomhederne kan få de kvalificerede medarbejdere, der er brug for. Samtidig giver virksomhederne et stort skulderklap til kommunens arbejde med at skabe et godt image og derved tiltrække nye virksomheder og beboere til Middelfart Kommune. Det er lykkedes særdeles godt. Middelfart er en af de kommuner i landet der, i forhold til kommunens størrelse, har haft den største nettotilflytning i de senere år, og samlet set vurderes Middelfart Kommunes image at være det tredje bedste i landet.

- Stor tilflytning er positivt for virksomhederne, for det betyder også flere medarbejdere til virksomhederne, og adgang til kvalificerede medarbejdere er en af de helt store udfordringer, virksomhederne står overfor lige nu. Netop indsatsen for at sikre adgang til kvalificerede medarbejdere er da også Middelfart-virksomhedernes topprioritet for indsatsen i kommunen i det kommende år.

Der er ganske få tidsler i årets erhvervsklimaundersøgelse. Et af områderne, hvor virksomhederne er knap så begejstrede, er i relation til uddannelse, hvor samarbejdet imellem folkeskolen og virksomhederne ikke lever helt op til den ellers høje tilfredshed med kommunens indsats. Ligeledes viser tal fra undervisningsministeriet, at Middelfart Kommunens evne til at løfte elevernes faglige niveau befinder sig i den tunge ende af landets kommuner.

- Vi er i DI Trekantområdets bestyrelse meget optagede af, at skoleeleverne opnår et højt fagligt niveau og samtidig få mulighed for at få et indblik i karrieremulighederne i de private virksomheder. Det er fremtidens medarbejdere i vore virksomheder, så det er vigtigt at prioritere, og vi bidragerne gerne til drøftelserne af den rigtige løsning, siger Carsten Kind.

FAKTA

FAKTA OM LOKALT ERHVERSKLIMA 2019

 

DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.


7.332 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 pct. af den private beskæftigelse.

 

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Johan H. Pedersen

Johan H. Pedersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3781
  • Mobil +45 4084 3207
  • E-mail jhp@di.dk

Relateret indhold