04.09.19 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Norddjurs er vaks til sagsbehandling

Den bedste placering for Norddjurs i DI’s Lokalt Erhvervsklima-undersøgelse ligger på kategorien ”Kommunal sagsbehandling” med en 35. plads. Ellers har sidste års økonomiske nedtur for kommunen tydeligt sat sine spor i DI’s Lokalt Erhvervsklima-undersøgelse.

Hvis man skal se efter en smule positive takter i DI’s Lokalt Erhvervsklima 2019, så er der stadig godt styr på sagsbehandling af den slags, der har betydning for virksomhederne lokalt. Og det er en vigtig størrelse for virksomhederne.

- For enhver kommune gælder det om at have hurtig og effektiv behandling af sager på vegne af virksomhederne. Det har stor betydning, så virksomhederne ikke skal vente for længe på afgørelser. Unødig ventetid betyder tabt produktion for den enkelte virksomhed. Så det er godt, at Norddjurs Kommune er fint kørende på det område. Succesen på det område burde give kommunen et signal om, at det også lønner sig at forbedre sig på de andre områder i undersøgelsen, siger formand for DI Randers-Norddjurs Per Hastrup.

Men ellers er der langt mellem snapsene i undersøgelsen. På hele to kategorier er Norddjurs endt på en absolut bundplacering – 93. plads både i kategorien ”Infrastruktur og transport” og ”Kommunens image”. Sidste års økonomiske deroute for kommunen har givetvis heller ikke hjulpet på vej i den rigtige retning i og med, at det har ført til besparelser og skattestigninger.

”Kommunens image” beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye borgere og nye virksomheder til kommunen samt på fire statistiske indikatorer, der viser, i hvor høj grad det lykkes at tiltrække nye borgere og virksomheder.

- Det er et utroligt vigtigt område at gøre noget ved. For er der noget, kommunerne skal leve af, så er det, at der hele tiden kommer nye virksomheder og også gerne borgere til området. Og at de bliver der. Ellers underminerer det kommunens fortsatte udvikling, og det er ikke lige det, Norddjurs har brug for, siger Per Hastrup.

Den anden bundplacering er på ”Infrastruktur og transport”, og det er heller ikke for heldigt.

- Det koster mange penge og ressourcer, når eksempelvis medarbejdere sidder i kø på motorvejen, venter på et forsinket tog, eller når varer fra danske virksomheder bliver forsinket. Nu er letbanen endelig begyndt at køre mellem Grenaa og Aarhus, så det vækker håb. Der er nok ingen tvivl om, at den store medieomtale af de mange problemer, der har været omkring opstarten på Letbanen samt udfordringerne med busdrift til skolerne, også kan have skabt en negativ stemning på området. Men der er stadig store udfordringer med transport ad landevejene i kommunen, siger formanden for DI Randers-Norddjurs.

FAKTA

FAKTA OM LOKALT ERHVERSKLIMA 2019

 

DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.


7.332 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 pct. af den private beskæftigelse.

 

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Gordon Trier Holm

Gordon Trier Holm

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3986
  • Mobil +45 2949 4606
  • E-mail gth@di.dk

Relateret indhold