04.09.19 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Ros og ris til erhvervsklimaet i Kolding

Kolding Kommune får ros af virksomhederne på en lang række områder i årets erhvervsklimaundersøgelse fra Dansk Industri, men må dog også notere en tilbagegang i den samlede bedømmelse. Kolding Kommune indtager nu en 39. plads, hvilket er en tilbagegang på 10 pladser i forhold til resultatet i 2018. Det fremgår af årets udgave af Lokalt Erhvervsklima, som er Dansk Industris undersøgelse blandt 7.332 danske virksomheder.

Den bedste vurdering får kommunen i relation til uddannelse og kommunens indsats for at virksomhederne kan få kvalificerede medarbejdere.

- Virksomhederne anerkender Kolding Kommunes store indsats for, at der er veluddannede medarbejdere til de mange arbejdspladser i kommunen. Eksempelvis markerer Kolding Kommunes folkeskoler sig blandt de bedste i landet til at løfte folkeskoleelevernes faglige niveau. Det er meget glædeligt, for på det lidt længere sigt er det jo fremtidens medarbejdere og dermed fundamentet for en positiv erhvervsudvikling her i området. Det vil vi gerne rose Kolding Kommune for, siger formand adm. direktør Carsten Kind, DI Trekantområdet.

- Samtidig kan vi se, at Kolding Kommune gør en stor indsats for, at folkeskolens elever kan komme ud og se områdets virksomheder for at få et større kendskab til erhvervslivet – og måske dermed øge chancerne for, at flere vil vælge en karriere i de private virksomheder. Generelt oplever vi det sådan, at virksomhederne belønner Kolding Kommune for at sætte uddannelse i højsædet - lige fra folkeskolen til erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Dermed er Kolding Kommune med sin aktive indsats med til at opfylde behovet for kvalificerede medarbejdere til virksomhederne, siger Carsten Kind.

Men samlet set går det altså tilbage med virksomhedernes bedømmelse af erhvervsklimaet i Kolding. Trafikken i og omkring Kolding nævnes af mange virksomheder som det helt stort problem, og det kommunale vejnet scorer da også lavt i undersøgelsen.

- Vi kan se, at Kolding Kommune har anvendt mange penge på at forbedre infrastrukturen, men det har altså ikke endnu affødt større tilfredshed blandt virksomhederne, hvilket givetvis også hænger sammen med den generelt tiltagende trafik. Der er ganske enkelt en risiko for, at området drukner i trafik. I DI Trekantområdets bestyrelse ser vi frem til, at motorvejen rundt omkring Kolding udvides, og at der findes nogle gode trafikale løsninger i Kolding, som forhåbentlig kan være med til at lette på problemerne i trafikken, siger Carsten Kind. 

- Når vi spørger virksomhederne, hvad der er vigtigst for kommunen at prioritere fremover, så er det helt klart infrastruktur og transport, der bliver nævnt som det vigtigste for at fremme erhvervsklimaet, siger Carsten Kind.

Virksomhederne i Kolding Kommunes er knap så tilfredse med den fysiske planlægnings hensyntagen til virksomhedernes udviklingsmuligheder, ligesom dialogen mellem virksomhederne og kommunens politikere og embedsfolk også er blevet vurderet lavere end tidligere år. Derimod giver virksomhederne fortsat stor ros til Kolding Kommunes image og kommunens arbejde for at tiltrække nye borgere og virksomheder til kommunen.

FAKTA

FAKTA OM LOKALT ERHVERSKLIMA 2019

 

DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.


7.332 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 pct. af den private beskæftigelse.

 

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Johan H. Pedersen

Johan H. Pedersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3781
  • Mobil +45 4084 3207
  • E-mail jhp@di.dk

Relateret indhold