04.09.19 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Smæk til Hjørring Kommune

Sidste år var Hjørring Kommune den bedst placerede kommune i Vendsyssel i DI’s årlige un-dersøgelse af erhvervsklimaet i landets kommuner. Men i år rykker kommunen 34 pladser tilbage til en placering som nummer 61. Det skyldes især, at virksomhedernes vurdering af det overordnede erhvervsklima er faldet. Kommunens nye ungestrategi bliver dog belønnet af virksomhederne.

- Sidste år oplevede Hjørring Kommune en markant fremgang i vurderingen af det overordnede erhvervsklima og opnåede et niveau, der lå et godt stykke over landsgennemsnittet. I år falder kommunen til et niveau lige under landsgennemsnittet. Der findes ikke en entydig forklaring på hvorfor, men det kan være på grund af den lokale implementering af erhvervsfremmereformen, siger formand Richard Fynbo fra DI Vendsyssel.

Hjørring Kommune er blandt de kommuner, der har taget fat på implementeringen af erhvervsfremmereformen. Senest har kommunen meddelt, at aftalen med Hjørring Erhvervscenter ikke vil blive forlænget. Medarbejderne vil i stedet  blive ansat i  kommunen.

- Der er ingen tvivl om, at der er virksomheder, som er utilfredse med ændringerne.  Men vi skal  anerkende kommunen for rent faktisk at implementere erhvervsfremmereformen. Det er bestemt ikke alle kommuner, der har taget konsekvensen. Jeg glæder mig over, at mere end 70 % af virksomhederne stadig vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen, siger Richard Fynbo.

Erhvervsklimaet i kommunerne bliver vurderet ud fra ni kriterier. Hjørring Kommunes bedste placering findes i kategorien uddannelse.   

- Hjørring Kommune har sat barren højt med den nye ungestrategi. Allerede i år vurderer virksomhederne, at samarbejdet er blevet bedre, og jeg er sikker på, at vi vil se samme tendens i de kommende år, siger Richard Fynbo.

Brønderslev Kommune er nummer 27 og Frederikshavn Kommune er nummer 40 i årets undersøgelse.

FAKTA

FAKTA OM LOKALT ERHVERSKLIMA 2019

 

DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.


7.332 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 pct. af den private beskæftigelse.

 

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Dennis Jensen

Dennis Jensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3896
  • Mobil +45 2065 5202
  • E-mail deje@di.dk

Relateret indhold