05.09.19 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Syddjurs tager tigerspring og går 45 pladser frem i DI’s Lokalt Erhvervsklima

Syddjurs Kommune stryger op ad ranglisten i Danmarks største måling af erhvervsklimaet i kommunerne – DI´s Lokalt Erhvervsklima. Syddjurs lægger sig i år ind som nr. 42 og havner stilsikkert i undersøgelsens bedste halvdel. Det er et imponerende spring på hele 45 pladser fra de foregående år, hvor kommunen har ligget i bund-10.

- Syddjurs har sat sig for at gøre noget ved erhvervsklimaet, og det afspejler dette års flotte udvikling jo tydeligt. Der er ingen tvivl om, at kommunens politikere og medarbejdere kan og bør gøre endnu mere for at forbedre virksomhedernes vilkår yderligere, men de skal have stor ros for det tigerspring, de allerede har præsteret, siger Anders Strange, formand for DI Østjylland.

Hvor det tidligere blot var ca. halvdelen af virksomhederne i kommunen, der ville anbefale andre at etablere sig i Syddjurs Kommune, er det nu 7 ud af 10 virksomheder. Det er især embedsværkets dialog med erhvervslivet, der er blevet væsentligt forbedret. Men også politikerne får bedre skudsmål. Den samme tendens kan ses i vurdering af kommunens sagsbehandling, hvor især byggesager og sygedagpengesager bliver vurderet højt.

- Vi hører, at erhvervsudvalget har været på inspirations- og dialogtur til nogle af kommunens virksomheder, og at kommunen har besøgt andre kommuner for at lære af, hvad de har gjort for at forbedre erhvervsklimaet. Det er blandt andet de tiltag, kommunen nu bliver belønnet for, mener Anders Strange.

Skanderborg Kommune er stadig Østjyllands mest erhvervsvenlige kommune. I år bliver det godt nok til en plads lige præcis uden for top-10, men konkurrencen blandt de øverste er hård og forskellene små.

Overordnet bedømmer virksomhederne Skanderborgs erhvervsvenlighed meget højt. Tilsvarende vil hele 85 pct. af virksomhederne anbefale andre virksomheder at etablere sig i Skanderborg Kommune. Det er landets næsthøjeste andel. 

- Hvor mange virksomheder, der vil anbefale andre at etablere sig i kommunen, er en meget god målestok for, hvad virksomhederne taler om, når de mødes, og her er virksomhederne overordnet så glade for at være i Skanderborg, at de gerne vil lokke flere til. Det er et sundhedstegn fra en grundlæggende rigtig god erhvervskommune, siger Anders Strange. 

Kommunens indsats for at tiltrække nye virksomheder og borgere til kommunen bliver vurderet til at være blandt landets bedste. Der er imidlertid også nogle opmærksomhedspunkter i den kommunale sagsbehandling, som ikke længere er i den bedste halvdel. Der bliver målt på sagsbehandling og miljøforhold, byggesager og sygedagpenge, og i alle tilfælde er vurderingen lavere end sidste år.

Favrskov Kommune falder i år ud af top-10, men den overordnede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed er faktisk steget, ligesom flere virksomheder ”helt sikkert” vil anbefale andre at etablere sig i Favrskov. Andre kommuner har bare gjort det endnu bedre.

Favrskov er fortsat en af landets bedste kommuner til at arbejde for, at der er tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft til rådighed samt i dialogen mellem jobcenter og erhvervsliv. Det er i år blevet til en tredjeplads i denne kategori, hvor kommunen sidste år var landets bedste.

- Favrskov er en drøngod erhvervskommune, og når mere end hver tredje virksomhed helt sikkert vil anbefale andre at komme dertil, er grundvilkårene i orden. Det kan vi også se på, at der er meget stor tilfredshed med kommunens erhvervsskatter, såsom affalds- og byggesagsgebyrer, siger Anders Strange.

Der bliver ikke opkrævet dækningsafgift i Favrskov. Og evnen til at tiltrække borgere og virksomheder til kommunen bliver vurderet til at være blandt landets bedste. Men der er også nogle mindre heldige tendenser, som kommunen bør gå i dialog med virksomhederne om, mener den østjyske formand. 

- Først og fremmest er erhvervslivet bekymret for infrastrukturen og dermed fremkommeligheden for medarbejdere og varer. Der er også lidt knas med dialogen mellem kommune og erhvervsliv, som vi vil opfordre kommunen til at være opmærksom på og gøre noget ved i opløbet, siger Anders Strange. 

Aarhus Kommune går igen i år frem i erhvervsklimamålingen – og igen med otte pladser. Det bliver til en plads som nr. 69 blandt de 93 målte kommuner i år. Det er den bedste placering i de seneste 5 år. 

- Aarhus er en kommune i stor vækst, og virksomhederne synes, at kommunen er god til at tiltrække nye borgere og virksomheder. Og helt overordnet kan vi konstatere en stigende tilfredshed, hvilket også stemmer godt overens med min egen opfattelse. Det er en rigtig positiv udvikling, som jeg håber vil fortsætte, siger Anders Strange.

Men væksten giver også udfordringer, og virksomhedernes altoverskyggende opfordring til kommunen er at gøre mere på infrastruktur- og transportområdet. 

- Trængsel er en af Aarhus’ største udfordringer og et centralt indsatsområde for kommunen. Der har f.eks. længe været talt om en Marselis-forbindelse, som står højt på såvel virksomhederne ønskeliste som på kommunens prioriteringsliste. Vi håber derfor også, at de mange gode visioner snart bliver omsat til handling, siger Anders Strange.

Aarhus har også et forbedringspotentiale i brugen af private leverandører, hvor kommunens samlede placering er nr. 86. Det er både vurderingen af udbudsproces og kommunens betaling for ydelserne samt mængden af konkurrenceudsatte opgaver, der ligger lavt.

FAKTA

FAKTA OM LOKALT ERHVERSKLIMA 2019

 

DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.


7.332 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 pct. af den private beskæftigelse.

 

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Michael Jul-Nørup Pedersen

Michael Jul-Nørup Pedersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4588
  • Mobil +45 2924 7009
  • E-mail mjnp@di.dk

Relateret