04.09.19 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Vejle Kommunes erhvervsklima er bedre end nogensinde

Vejle tager et gevaldigt spring mod toppen i årets undersøgelse af erhvervsklimaet fra Dansk Industri. Springet frem er på hele 19 pladser, hvilket betyder, at Vejle Kommune nu placerer sig som den 16. bedste erhvervskommune i landet. Det er den bedste placering, Vejle har haft i de 10 år, Dansk Industri har lavet målinger af erhvervsklimaet i landets kommuner.

- Vejle Kommune har gjort en stor indsats for at forbedre erhvervsklimaet. Eksempelvis har kommunen fjernet den udskældte dækningsafgift på erhvervsejendomme, hvilket nu belønnes i årets erhvervsklimaundersøgelse, siger formand adm. direktør Carsten Kind, DI Trekantområdet.

- Vi ser en helt klar større generel tilfredshed med erhvervsklimaet, og ikke mindst er virksomhederne blevet mere tilfredse med skatte og afgiftsniveauet i kommunen.

Men det er langtfra det eneste sted, hvor kommunen får ros af virksomhederne i årets undersøgelse.

Eksempelvis får den kommunale sagsbehandling en positiv vurdering af virksomhederne. Det gælder såvel sagsbehandlingen af byggesager, miljøsager og sygedagpengesager. Målinger viser, at kommunens sagsbehandlere er hurtige og effektive, og at langt størsteparten af sagerne bliver behandlet inden for de opstillede servicemål.

På uddannelsesområdet scorer Vejle Kommune ligeledes højt. Det gælder både i virksomhedernes vurdering af samarbejdet imellem folkeskolerne og virksomhederne, og det gælder på målingen af Vejle Kommunes evne til at løfte skoleeleverne op på et højt niveau.

- De unge er nøglen til fortsat vækst og udvikling her i Trekantområdet, så derfor er det meget glædeligt, at Vejle Kommune ikke blot er i stand til at give de unge et godt indblik i karrieremulighederne i de private virksomheder, men også formår at løfte eleverne op på et højt fagligt niveau. Specielt har vi bidt mærke i kommunens indsats for at inspirere eleverne til at lære mere på det tekniske og natuvidenskabelige område, siger Carsten Kind.

Virksomhederne roser derudover kommunens indsats for at tiltrække nye virksomheder og borgere, hvilket sker med succes. Den positive stemning afspejler sig også i, at 4 ud af 5 virksomheder i Vejle Kommune vil anbefale andre virksomheder at flytte til kommunen, det er en stor andel, når der sammenlignes med resten af landet og understreger den øgede tilfredshed med at drive virksomhed i Vejle Kommune.

- Vejle Kommune klarer sig rigtig godt i årets erhvervsklimaundersøgelse, og DI Trekantområdets bestyrelse er særdeles tilfredse med de fremskridt, der er gjort. Virksomhederne i Vejle Kommune er dog også meget klare i svaret på, hvilke indsatser kommunen skal prioritere i den fremadrettede indsats. Her er det helt klart en indsats for, at virksomhederne kan blive ved med at få kvalificerede medarbejdere og infrastrukturen i kommunen, der peges på. Det ser vi frem til at samarbejde med kommunen om i den kommende tid, slutter Carsten Kind.

FAKTA

FAKTA OM LOKALT ERHVERSKLIMA 2019

 

DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.


7.332 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 pct. af den private beskæftigelse.

 

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Johan H. Pedersen

Johan H. Pedersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3781
  • Mobil +45 4084 3207
  • E-mail jhp@di.dk

Relateret indhold