04.09.19 Regionalforeninger Pressemeddelelser

Viborg fastholder solid placering i undersøgelse af erhvervsklimaet

Viborg Kommune hører til i den bedste tredjedel af landets kommuner at drive virksomhed i. Kommunen rykker tre pladser tilbage i DI’s årlige undersøgelse af det kommunale erhvervs-klima og havner på en solid placering som nummer 31.

Ifølge de lokale virksomheder er dialogen med kommunen blevet forbedret siden sidste års undersøgelse. Det er især kommunens formidling af væsentlig information til virksomhederne, der driver fremgangen.

- Der sker en masse i Viborg Kommune i disse år, og kommunen gør en stor indsats for at holde et højt informationsniveau. Derfor er jeg glad for, at indsatsen bliver afspejlet i undersøgelsen. Det er vigtigt, at virksomhederne bredt set oplever en kommune, der kommunikerer, siger næstformand Sine Juul Praastrup fra DI Silkeborg-Viborg.

Erhvervsklimaet i kommunerne bliver vurderet ud fra ni kriterier. Og virksomhederne i Viborg er mere tilfredse, når det gælder indsatsen for at skaffe arbejdskraft. Kommunens indsats for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificerede medarbejdere og samarbejdet med jobcentret, bliver vurderet noget højere end sidste år.

Når det drejer sig om kommunens håndtering af sygedagpenge, er billedet blandet. Kommunen kan blive bedre til at få de sygemeldte raskmeldt inden for de første to måneder. Men kommunen havner i top 10 i landet, når det kommer til hel eller delvis raskmelding i det hele taget. Generelt er virksomhedernes vurdering af sygedagpengeområdet på samme niveau som sidste år.

Byggesagsbehandlingen er med i årets undersøgelse efter et års fravær. Her placerer kommunen sig i lidt under midten.

- Byggesagsbehandlingen er vigtig for virksomhederne. Både sagsbehandlingstider og kvaliteten er afgørende. Vi vil ønske, at sagsbehandlingen kommer til at gå hurtigere, men nogen gange glemmer vi, at byggesagsgebyret som et af få steder i landet er på 0 kr., og så er det de færreste kommuner, der oplever det samme niveau inden for byggeriet, som Viborg Kommune, siger Sine Juul Praastrup.

Silkeborg Kommune er placeret som nr. 8 i årets undersøgelse.

FAKTA

FAKTA OM LOKALT ERHVERSKLIMA 2019

 

DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.


7.332 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 pct. af den private beskæftigelse.

 

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

Dennis Jensen

Dennis Jensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3896
  • Mobil +45 2065 5202
  • E-mail deje@di.dk

Relateret