Regionalforening

DI Aalborg

DI Aalborg er en af DI’s 18 regionalforeninger. Vi repræsenterer DI’s knap 1100 medlemsvirksomheder i Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerlands, Mariagerfjord og Rebild Kommune.

Formålet med DI Aalborg er først og fremmest at skabe bedre vilkår for virksomhederne i de fem kommuner. De rammer, som kommunerne tilbyder, spiller nemlig en afgørende rolle for, hvordan de lokale virksomheder klarer sig i den internationale konkurrence. 

I tæt samarbejde med de kommunale politikere og embedsmænd arbejder vi bl.a. for, at kommunale skatter og afgifter er konkurrencedygtige, at virksomhederne mødes med god dialog og et højt serviceniveau, at der er mulighed for at byde ind på kommunale opgaver som pleje, rengøring og kørsel, og ikke mindst at virksomhederne har mulighed for at finde de medarbejdere, de har brug for.  

Et andet vigtigt tema for DI Aalborg er infrastruktur. Her er vi særligt optaget af etableringen af en tredje Limfjordsforbindelse, som vi betragter som en overordnet forudsætning for, at vi kan fortsætte den positive udvikling i Aalborg og Nordjylland.  Vi hjælper gerne journalister og andre interesserede med at formidle kontakt til de lokale virksomheder.

Lokale mærkesager

Download

Bestyrelse

Se bestyrelsen for DI Aalborg

Lokale alliancer

I DI Aalborg har  Mariager Fjord og Vesthimmerlands kommuner indgået lokale alliance.

Henrik Marcher Larsen

Henrik Marcher Larsen

Seniorchefkonsulent

Regionalforeningskonsulent

Nis Peder Kolby

Nis Peder Kolby

Presserådgiver

Presserådgiver

Di Nyheder