Regionalforening

DI Hovedstaden

DI Hovedstaden repræsenterer over 6.500 virksomheder i de 28 kommuner i hovedstadsområdet. Vi arbejder for at skabe gode vilkår for virksomhederne her, ofte i et tæt samarbejde med borgmestre, christiansborgpolitikere og embedsmænd.

Hovedstadsområdet er i dag et vækstcenter for Danmark, hvor innovation, højtuddannet arbejdskraft og økonomisk vækst er koncentreret. Her er en koncentration af udenlandske investeringer, privat forskning og udvikling samt skabelse af nye arbejdspladser.

Derfor er der generelt også gode forudsætninger for at drive virksomhed i hovedstadsområdet. Og det er vigtigt, for når virksomhederne har succes, har hovedstaden det også. Private virksomheder i vores område er lig med jobs og indkomst til mere end 620.000 personer tilsammen.  De 620.000 medarbejdere, der arbejder i en privat virksomhed, tjener tilsammen 245 mia. kr. – indkomst, som der betales skat af. Det er lig med penge til velfærd. Virksomhederne bidrager desuden til integration af flygtninge, inddragelse af borgere på kanten af arbejdsmarkedet samt praktikpladser og skole- virksomhedssamarbejder.

Men hovedstadsområdet er også udfordret mht. kvalificeret arbejdskraft, demografi og mobilitet. I DI Hovedstaden arbejder vi målrettet for at finde løsninger på de barrierer, der er for at fastholde og udbygge vækst og udvikling i hovedstadsområdet.

Vi har helt konkret fokus på tre temaer:

Infrastruktur:
Fremkommelighed og tilgængelighed for både medarbejdere og varer kan måles direkte på virksomhedernes bundlinje. Investeringer i infrastruktur er en investering i udvikling og vækst. Vigtige undertemaer er:

  • Trængsel på vejene og bedre biltrafik
  • Udbygning af den kollektive transport og adgang til erhvervsområderne
  • Lettere adgang til Københavns Lufthavne

Arbejdskraft:
Virksomhedernes adgang til kvalificerede medarbejdere er kernen i at drive virksomhed i hovedstaden. Vigtige undertemaer er:

  • Mangel på tekniske højtuddannede
  • Mangel på tekniske faglærte
  • Adgang til og bedre forhold for international arbejdskraft

Erhvervsvenlighed og myndighedssamarbejde:
Myndigheder kan med dialog og erhvervsforståelse regulere og bidrage positivt til, at virksomhederne kan skabe vækst og udvikling. Vigtige undertemaer er:

  • Kommunal service og erhvervsvenlighed
  • Kommunalt samarbejde og jobcentrenes indsats
  • Mere konkurrenceudsættelse og bedre udbud
  • Omlægning af selskabsskatten og afskaffelse af dækningsafgiften

Lokale mærkesager

Download

Bestyrelse

Se bestyrelsen for  DI Hovedstaden

Lokale alliancer

I DI Hovedstaden har FrederikssundEgedal,  Rudersdal,  Lyngby-Taarbæk, Herlev,  Høje Taastrup,  Rødovre og Brøndby kommuner indgået lokale alliancer.

Se også

Anbefalinger til grøn arbejdskraft i Københavns Kommune: 
Grønne job - grønne kompetencer

Fælleserklaring om erhvervsuddannelse i Københavns Kommune: 
Flere skal tage en erhvervsuddannelse

Flere nyheder

Ron Amir

Ron Amir

Chefkonsulent

Regionalforeningskonsulent

Ditte Rieland

Ditte Rieland

Presserådgiver

Presserådgiver

DI nyheder