Velkommen til Dansk Industris nye website. Vi udvikler i øjeblikket et nyt site for at give dig den bedste brugeroplevelse. I en periode vil du derfor opleve indimellem at blive sendt til indhold på vores gamle site.

Regionalforening

DI Hovedstaden

DI Hovedstaden repræsenterer 3150 virksomheder i de 28 kommuner i hovedstadsområdet. Vi arbejder for at skabe gode vilkår for virksomhederne her, ofte i et tæt samarbejde med borgmestre, christiansborgpolitikere og embedsmænd.

Hovedstadsområdet er i udvikling. Her er generelt gode forudsætninger for at drive virksomhed. Når virksomhederne har succes, har hovedstaden det også. Private virksomheder i vores område er lig med jobs og indkomst til mere end 620.000 personer tilsammen. Et aktivt og fremgangsrigt erhvervsliv giver velstand.

Private virksomheder bidrager derudover til velfærden. De 620.000 medarbejdere, der arbejder i en privat virksomhed, tjener tilsammen 245 mia. kr. – indkomst, som der betales skat af. Virksomheder bidrager desuden til integration af flygtninge, inddragelse af borgere på kanten af arbejdsmarkedet samt praktikpladser og skole- virksomhedssamarbejder.

DI Hovedstaden ønsker at fastholde og udbygge vækst og udvikling i hovedstadsområdet. Derfor har vi fokus på tre temaer:

Infrastruktur:  Fremkommelighed og tilgængelighed for både medarbejdere og varer kan måles direkte på virksomhedernes bundlinje. Investeringer i infrastruktur er en investering i udvikling og vækst. Vigtige undertemaer er:

 • Trængsel på vejene og bedre biltrafik
 • Udbygning af den kollektive transport og adgang til erhvervsområderne
 • Adgang til Københavns lufthavn

 Arbejdskraft: Virksomhedernes adgang til kvalificerede medarbejdere er kernen i at drive virksomhed i hovedstaden. Vigtige undertemaer er:

 • Mangel på tekniske højtuddannede
 • Mangel på tekniske faglærte
 • Adgang til og bedre forhold for international arbejdskraft

Erhvervsvenlighed og myndighedssamarbejde: Myndigheder kan med dialog og erhvervsforståelse regulere og bidrage positivt til, at virksomhederne kan skabe vækst og udvikling. Vigtige undertemaer er:

 • Kommunal service og erhvervsvenlighed
 • Kommunalt samarbejde og jobcentrenes indsats
 • Mere konkurrenceudsættelse og bedre udbud
 • Omlægning af selskabsskatten og afskaffelse af dækningsafgiften

bestyrelsen

Se hvem der sidder i DI Hovedstadens bestyrelse.

Hanne M. Sundin

Chefkonsulent

Regionalforeningssekretær

 • Direkte +45 3377 4604
 • Mobil +45 2215 1332
 • E-mail hasu@di.dk

Lars Bøgeskov

Chefkonsulent

Presse

 • Direkte +45 3377 4782
 • Mobil +45 2236 3138
 • E-mail larb@di.dk