Regionalforening

DI Lolland-Falster

DI Lolland-Falster repræsenterer medlemsvirksomheder i Guldborgsund og Lolland kommuner. Vores medlemsvirksomheder arbejder indenfor en lang række brancher som f.eks. fremstilling, service, transport, handel, IT og rådgivning, og  beskæftiger flere tusinde ansatte i området.

Når en virksomhed melder sig ind i DI, bliver den automatisk medlem af den lokale DI-regionalforening. Den ledes af en bestyrelse med lokale virksomhedsledere. I DI Lolland-Falster arbejder vi med at finde langsigtede løsninger på de udfordringer, som går igen hos DI-medlemmerne i området. F.eks. følger bestyrelsen op på DI´s store årlige analyse Lokalt Erhvervsklima, hvor resultater og forbedringsmuligheder diskuteres med kommunerne.

Fokusområder for DI Lolland-Falster:

  • Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, da det går godt for virksomhederne i området
  • Reduktion af transporttiden mellem Sydfyn og E47, hvilket vil styrke mobiliteten mellem den vestlige del af Lolland og byerne langs motorvejen. Derudover vil det udvide området, hvor DI-virksomhederne kan rekruttere arbejdskraft fra
  • DI-medlemmernes nye muligheder i forbindelse med Femernforbindelsen, som styrker Lolland-Falsters placering som et nyt knudepunkt for produktion midt mellem metropolerne Hamborg og København

DI Lolland-Falster arbejder målrettet med at danne alliancer med de vigtigste lokale aktører. Det er f.eks. kommunerne, erhvervsskolen eller Business Lolland-Falster. På regionalt niveau samarbejder vi med andre DI Regionalforeninger og regionale medier. Endelig samler vi viden sammen, som DI kan bruge til at arbejde for bedre erhvervsforhold i alle dele af Danmark.

Medlemmer af DI Lolland-Falster får stor indflydelse lokalt 

Som medlem af DI Lolland-Falster, har de lokale virksomheder mulighed for at få gjort noget ved de forhold regionalt, der betyder noget i deres dagligdag. Eksempelvis samarbejde med jobcentre eller kollektiv transportmuligheder til erhvervsområderne. DI Lolland-Falster er talerør for virksomhederne i både små og store lokale sager.

Arrangementer

DI Lolland-Falster afvikler flere arrangementer for vores medlemmer. Det største arrangement er vores store årlige erhvervstræf i maj/juni. Her mødes virksomheder, politikere og erhvervsorganisationer om de vigtigste emner for områdets udvikling.

Lokale mærkesager

Download

bestyrelse

Se bestyrelsen for DI Lolland-Falster

Lokale alliancer

I DI Lolland-Falster har Lolland og Guldborgsund kommuner indgået lokale alliancer.

Lars Magnus Lund Christensen

Lars Magnus Lund Christensen

Chefkonsulent

Regionalforeningskonsulent

Camilla Weigel

Camilla Weigel

Konsulent

Presserådgiver

DI nyheder