Regionalforening

DI Midt Vest

DI Midt Vest udgøres af kommunerne Ikast-Brande, Herning, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Skive, Struer og Lemvig.

Når en virksomhed melder sig ind i DI, bliver den automatisk medlem af den lokale DI-regionalforening. Den ledes af en bestyrelse med lokale virksomhedsledere. I DI Midt Vest arbejder vi med at finde langsigtede løsninger på de udfordringer, som går igen hos medlemmerne i området. F.eks. følger bestyrelsen op på DI´s store årlige analyse Lokalt Erhvervsklima, hvor resultater og forbedringsmuligheder diskuteres med kommunerne.

Fokusområder for DI Midt Vest:

  • Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Det går godt for virksomhederne i området
  • Midt- og Vestjylland er et geografisk stort område. Derfor er der brug for gode veje og transportforbindelser, så medarbejderne lettere kan flytte sig længere – både til og fra arbejde, og virksomhederne kan flytte varer hurtigt og effektivt.
  • Erhvervsklimaet i de midt- og vestjyske kommuner er generelt godt. Men kommunerne kan blive bedre til samarbejde over kommunegrænserne, f.eks på arbejdskraftområdet.

DI Midt Vest arbejder målrettet med at danne alliancer med de vigtigste lokale aktører. Det er f.eks. kommunerne, erhvervsskolen og de lokale erhvervsråd. På regionalt niveau samarbejder vi med andre DI-Regionalforeninger og regionale medier. Endelig samler vi viden sammen, som DI kan bruge til at arbejde for bedre erhvervsforhold i alle dele af Danmark.

Arrangementer

DI Midt Vest afvikler flere arrangementer for vores medlemmer. Det største arrangement er det store årlige erhvervstræf i april/maj. Her mødes virksomheder, politikere og erhvervsorganisationer om de vigtigste emner for områdets udvikling.

Lokale mærkesager

Download

bestyrelse

Se bestyrelsen for DI Midt Vest

Lokale alliancer

I DI Midt Vest har Ikast-BrandeSkive, Struer, Holsterbro og Ringkøbing-Skjern kommuner indgået lokale alliancer.

Anders Holm

Anders Holm

Chefkonsulent

Regionalforeningskonsulent

Lars Bøgeskov

Lars Bøgeskov

Presserådgiver

Presserådgiver

DI nyheder