Regionalforening

DI Silkeborg-Viborg

DI Silkeborg-Viborg er en af DI’s 18 regionalforeninger. Vi repræsenterer DI’s medlemsvirksomheder i Silkeborg og Viborg kommuner, og vores medlemmer arbejder indenfor en lang række brancher som f.eks. fremstilling, service, transport, handel, IT og rådgivning.

DI Silkeborg-Viborg arbejder for at skabe gode vilkår og vækst for virksomhederne i Silkeborg og Viborg kommune i et tæt samarbejde med de kommunale politikere og embedsmænd. De rammer, kommunen tilbyder, er tit afgørende for det lokale erhvervslivs konkurrenceevne

DI Silkeborg-Viborg  har fokus på den kommunale erhvervsservice, så området kan blive et ligeså attraktivt erhvervsområde, som det er bosætningsområde.

Vi hjælper gerne journalister og andre interesserede, der beskæftiger sig med erhvervslivet med at formidle kontakt til de lokale virksomheder.

Lokale mærkesager

Download

bestyrelse

Se bestyrelsen for DI Silkeborg-Viborg

Lokale alliancer

I DI Silkeborg-Viborg har Viborg Kommune indgået en lokal alliance.

Anders Holm

Anders Holm

Chefkonsulent

Chefkonsulent

Lars Bøgeskov

Lars Bøgeskov

Presserådgiver

Presserådgiver

Di Nyheder