Velkommen til Dansk Industris nye website. Vi udvikler i øjeblikket et nyt site for at give dig den bedste brugeroplevelse. I en periode vil du derfor opleve indimellem at blive sendt til indhold på vores gamle site.

Regionalforening

DI Vendsyssel

DI Vendsyssel repræsenterer DI ’s medlemsvirksomheder i kommunerne Brønderslev, Hjørring Frederikshavn og Læsø, og vores medlemmer arbejder indenfor en bred vifte af brancher, såsom fremstilling, service, transport, IT, handel, rådgivning med mere

DI Vendsyssel arbejder for skabe de bedste rammer for at drive virksomhed i Vendsyssel. Dette arbejde udføres i samarbejde med en lang række samarbejdspartnere, borgmestre og byråd, erhvervsråd, uddannelsesinstitutioner m.fl.  De rammer, den enkelte kommune udstikker for virksomhederne, har stor betydning for konkurrenceevnen og dermed for at skabe og bevare både vækst og arbejdspladser.

DI Vendsyssel er derfor repræsenteret i flere råd, nævn og udvalg, som f.eks. uddannelsesinstitutionernes bestyrelser og erhvervsråd. Her søger vi at fremme virksomhedernes konkurrenceevne.

DI Vendsyssel er især optaget af at sikre virksomhederne en øget fremkommelighed på vejene, især på motorvejene. Eksempelvis er flaskehalsen ved Limfjordstunnelen  et større og større problem, derfor arbejder vi blandt andet på, at der bliver etableret en tredje limfjordsforbindelse.

Bestyrelsen

Dennis Jensen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3896
  • Mobil +45 2065 5202
  • E-mail deje@di.dk

Jeppe Bo Rasmussen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3785
  • Mobil +45 2440 1897
  • E-mail jebr@di.dk