Regionalforening

DI Vendsyssel

DI Vendsyssel repræsenterer DI ’s medlemsvirksomheder i kommunerne Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Læsø, og vores medlemmer arbejder indenfor en bred vifte af brancher, såsom fremstilling, service, transport, IT, handel, rådgivning med mere

DI Vendsyssel arbejder for skabe de bedste rammer for at drive virksomhed i Vendsyssel. Dette arbejde udføres i samarbejde med en lang række samarbejdspartnere, borgmestre og byråd, erhvervsråd, uddannelsesinstitutioner m.fl.  De rammer, den enkelte kommune udstikker for virksomhederne, har stor betydning for konkurrenceevnen og dermed for at skabe og bevare både vækst og arbejdspladser.

DI Vendsyssel er derfor repræsenteret i flere råd, nævn og udvalg, som f.eks. uddannelsesinstitutionernes bestyrelser og erhvervsråd. Her søger vi at fremme virksomhedernes konkurrenceevne.

DI Vendsyssel er især optaget af at sikre virksomhederne en øget fremkommelighed på vejene, især på motorvejene. Eksempelvis er flaskehalsen ved Limfjordstunnelen  et større og større problem, derfor arbejder vi blandt andet på, at der bliver etableret en tredje limfjordsforbindelse.

Lokale mærkesager

Download

Bestyrelse

Se bestyrelsen for DI Vendsyssel

Lokale alliancer

I DI Vendsyssel har Frederikshavn og Brønderslev kommuner indgået lokale alliancer.

Dennis Ulstrup Jensen

Dennis Ulstrup Jensen

Chefkonsulent

Regionalforeningskonsulent

Nis Peder Kolby

Nis Peder Kolby

Presserådgiver

Presserådgiver

DI Nyheder