DI Byg Analyser

Skift i markedet giver producenter nye muligheder

Købevejene i byggeriet har ændret sig, viser ny analyse fra DI Byg. Tidligere var det hovedsageligt ingeniører og arkitekter, som traf de grundlæggende beslutninger om konstruktion og materialer. I dag er det ofte entreprenøren, der sidder for bordenden. Det stiller nye krav til materialeproducenterne.

Entrepriseformen har stor betydning for, hvem der træffer beslutninger om konstruktion og materialer i byggeprojekter. Det er konklusionen efter en række interviews, som DI Byg har foretaget med medlemmer i hele byggeriets værdikæde. Overordnet får entreprenørerne større indflydelse, når projekter udbydes som totalentrepriser. Arkitekter og rådgivere har større indflydelse, hvis der er tale om hoved- og fagentrepriser.

Andelen af projekter udbudt som totalentrepriser er steget fra 31 pct. i 2013 til 60 pct. i 2018. I takt med at totalentrepriser vinder indpas på markedet, har entreprenørvirksomhederne altså fået væsentligt større indflydelse på valget af materialer.

Det er tydeligt, at totalentrepriser er blevet mere udbredte over de senere år. Vi har også kunne mærke blandt vores medlemmer, at det har haft betydning for, hvem de henvender sig til i salgsprocessen. Hvor der tidligere var fokus på arkitekter og rådgivere, er det i dag i højere grad entreprenørerne, som materialeproducenterne henvender sig til Elly Kjems Hove, Branchedirektør

Nye muligheder for producenter

For materialeproducenterne har udviklingen betydning for, hvilke services, der er attraktive hos kunderne.

Byggeriet er blevet mere kompliceret som følge af eksempelvis regulering og større integration i systemløsninger. Det har medført, at kravene om dokumentation og beregningskompetencer er steget. DI Bygs medlemmer forventer, at denne trend vil stige i takt med, at flere beslutninger lægges ud til entreprenørvirksomhederne.

I takt med, at byggeriet bliver mere kompliceret, og kravene om dokumentation generelt stiger, er det klart, at de materialeproducenter, som kan levere brugbar dokumentation, eventuelt sofistikerede BIM-objekter, bliver mere attraktive. Men også mere end det. Vi oplever, også, at leverandørprojektering bliver mere efterspurgt, fordi producenterne i mange tilfælde kan levere denne rådgivning effektivt Elly Kjems Hove, Branchedirektør

DI Byg inviterer til arrangement om køberveje i byggeriet den 10. oktober 2019

Køberveje i byggeriet temaet for DI Bygs næste netværksarrangement den 10. oktober på DI’s kursuscenter Gl. Vindinge i Nyborg. Arrangementet er åbent for alle interesserede.

Skrevet af:

Jakob Orbesen, Emma Kirkeby

Relateret