DI Byg Analyser

Sammen om fremtidens byggeri 2

Analyse gennemført som et projekt mellem Chalmers Universitet, BIMobject og DI Byg, undersøger byggeomkostningerne i Danmark og potentialerne for at optimere processen med henblik på at reducere byggeomkostningerne og styre byggeriet som branche.

Analysen tegner et billede af, at byggesektoren årligt kunne reducere omkostningerne til nybyggeri med mellem 5 og 15 pct.

I 2019 svarede det til mellem tre en halv og ti en halv mia. kr. for privat byggeri, fortrinsvis ved at forbedre kommunikationen i værdikæden, bygherrens rolle, det digitale kompetenceniveau, samt muligheden for gentagelser.

Skrevet af:

Jakob Orbesen

Relateret