DI Byg Analyser

Forsigtig optimisme i byggeriet i en tid med stor usikkerhed

Der er udsigt til fortsat fremgang i byggeriet. Væksten i investeringerne ventes dog at aftage gradvist i de kommende år blandt andet som følge af betydelig usikkerhed om udviklingen i verdensøkonomien. Mangel på arbejdskraft truer fortsat inden visse dele af byggeriet.

Efter nogle år med godt gang i byggeriet er der udsigt til, at væksten i bygge- og anlægsinvesteringerne aftager gradvist i de kommende år. Efter en vækst på fem pct. sidste år, hvor beskæftigelsen i byggeriet rundede 173.500 personer, ventes de samlede bygge- og anlægsinvesteringer at vokse med 3,3 pct. i 2019 og 2,8 pct. i 2020.

Relateret