Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

DI Byg Analyser

Forsigtig optimisme i byggeriet i en tid med stor usikkerhed

Der er udsigt til fortsat fremgang i byggeriet. Væksten i investeringerne ventes dog at aftage gradvist i de kommende år blandt andet som følge af betydelig usikkerhed om udviklingen i verdensøkonomien. Mangel på arbejdskraft truer fortsat inden visse dele af byggeriet.

Efter nogle år med godt gang i byggeriet er der udsigt til, at væksten i bygge- og anlægsinvesteringerne aftager gradvist i de kommende år. Efter en vækst på fem pct. sidste år, hvor beskæftigelsen i byggeriet rundede 173.500 personer, ventes de samlede bygge- og anlægsinvesteringer at vokse med 3,3 pct. i 2019 og 2,8 pct. i 2020.

Relateret indhold