Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Arrangement

Byggeriets Blockchains - Pionerprojekt 4: ComeTogether

Deltag i Byggeriets Blockchains springboard om pionerprojektet ComeTogether. Arrangementet vil finde sted d. 24. august fra kl. 10:00-12:00.

Billede: Byggeriets Blockchains

Idéen bag ComeTogether er at skabe en overskuelig og gennemsigtig beslutningslog, der indarbejder, tagger og sorterer alle de beslutninger, der har betydning for det færdige byggeris kvalitet og egenskaber.

Målet er, at beslutninger gennem alle byggeriets faser træffes på oplyst og gennemsigtigt grundlag til gavn for kvaliteten i det færdige byggeri. Dertil kommer, at eventuelle forkerte beslutninger kan trackes tilbage til de ansvarlige. Det kan bidrage til nedsætte konfliktniveauet, voldgiftssager o.l., som præger byggebranchen.

ComeTogether skal samle beslutninger som objekter
Come Together er ikke udvikling af en ny teknologi eller IT-system, men snarere en fælles platform, som gennem blockchainteknologien samler relevante eksisterende systemer, som hver part på et byggeprojekt allerede arbejder i og træffer beslutninger gennem. Dette skal ske gennem brug af såkaldte objektorienterede referater, der arbejder ud fra en forståelse af, at beslutninger træffes med udgangspunkt i mange forskellige typer ”objekter”/formater (fotomateriale, sms’er, mail, modeller etc.).

Det har dog været vanskeligt at udvikle den endelige løsning i praksis, og projektet er fortsat på POC-status.

Læs mere om ComeTogether her

Program:

10.00 Velkomst
Ved Mie Wittenburg, Smith Innovation

10.05 Introduktion til Byggeriets blockchains
Ved Søren Cajus, DI Byg

10.15 Introduktion til pionerprojektet: ComeTogether
Ved Stig Brinck, NIRAS

10.45 Pause

10.55 Spørgsmål og svar: Hvordan kan vi bruge erfaringerne fra udvikling af Come Together?
Ved alle

11.45 Hackathon og Preject-møder: Sådan kan du involvere dig i projektet
Ved Mie Wittenburg, Smith Innovation

11.55 Opsamling
Ved Mie Wittenburg, Smith Innovation

12.00 Tak for i dag

Hvorfor et springboard-møde?
Formålet med mødet er at fortælle om, hvad vi har lært og opnået med BuildTrust-projektet. Derudover vil vi invitere nye virksomheder og organisationer til at videreudvikle vores løsninger, så de kan komme på markedet. Hvordan det kan ske, vil vi give vores bud på under mødet.

Hvem kan deltage i mødet?
Alle interesserede er velkomne. Dog er der et begrænset antal fysiske pladser. Virksomheder eller organisationer med særlig relevans for videreudvikling og kommercialisering af de konkrete blockchain-løsningerne kan få fortrinsret til at deltage.

Søren Cajus

Søren Cajus

Chef for Dansk Byggeindustri