Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Arrangement

DI Byg generalforsamling

DI Byg afholder generalforsamling tirsdag d. 31. august fra kl. 09:30 - 10:30 i Industriens Hus.

Dagsorden

Dagsordenspunkterne for generalforsamlingen er som foreskrevet i vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Indkomne forslag
4. Afstemning om sammenlægningen mellem DI Dansk Byggeri og DI Byg
a) Afstemning om sammenlægningsgrundlag
b) Kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer fra DI Byg til DI Byggeri
6. Betinget valg af bestyrelse og kontingent i tilfælde af fortsættelse af DI Byg
7. Eventuelt

Tilmelding
Deadline for tilmelding er tirsdag den 24. august.

Praktiske informationer
Hver medlemsvirksomhed kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen af en mødeberettiget, der har status af indehaver, direktør eller overordnet funktionær. Har du ikke mulighed for at deltage på generalforsamlingen, kan du udfylde en fuldmagt, der fremgår til højre her på siden senest 30. august kl. 12.00.

Forslag, der ønskes fremmet til beslutning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 23. august.
Bilag til dagsordenens punkt 4, 5 og 6 udsendes senest den 10. august.  

Der afholdes generalforsamling i DI Dansk Byggeri samtidig med generalforsamlingen i DI Byg.

I forlængelse af generalforsamlingerne afholdes der er et konstituerende bestyrelsesmøde, såfremt medlemmerne stemmer ja til en sammenlægning mellem DI Byg og DI Dansk Byggeri.

Straks efter inviteres medlemskredsen til en sammenkomst, hvor DI Byggeris bestyrelse præsenteres.