Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Webinar

Brandventilationsmøde

DI Byg inviterer til et møde om brandventilation, hvor der indbydes til en åben snak om bygningsreglementets krav til brandventilation.

Billede: Colourbox

Formålet med mødet at tage en drøftelse om bygningsreglementets krav til brandventilation samt de tilhørende vejledninger og præaccepterede løsninger. På mødet vil der være rig lejlighed til at tage en åben drøftelse om fordele og ulemper ved de eksisterende krav samt drøfte eventuelle forslag til ændringer, der kan indgå i DI Bygs arbejde med bygningsreglementet.

Der er åben tilmelding for alle DI medlemmer.

Dagsorden:

1. Velkomst, formål og bordrunde

2. Brandventilation i bygningsreglementet – fælles drøftelse

  • Hvad fungerer – hvad fungerer ikke?
  • Kravene?
  • Vejledninger?
  • Præaccepterede løsninger

3. Opsamling og eventuelt næste møde