Arrangement

Workshop: Blockchains og bygningsdeles sporbarhed

Denne workshop afholdes den 14. maj fra kl. 14.00-16.00. Workshoppen arrangeres af Züblin og Smith Innovation. Workshoppen afholdes virtuelt via Microsoft Teams pga. forsamlingsforbud.

Kan blockchain understøtte, at vi kan spore fx et vindue, fra det er projekteret og beskrevet i bygningsdelsbeskrivelsen til det indgår i den færdige bygning? Og hvordan kunne dette implementeres i en app?

Workshop med Züblin
Det vil vi undersøge i denne workshop med Züblin som værter. Workshoppen skal bidrage til udviklingen af et nyt digitalt værktøj baseret på blockchain, som skal gøre op med udfordringerne forbundet med manglende sporbarhed af bygningsdele gennem værdikæden.

Derfor vil vi gerne have jeres input til vores use cases som er
• valg af produkter i forbindelse med tilbud
• overblik over installerede produkter under udførelse
• overblik over bygningsdelene under driften

Målgruppe
Vi er især interesseret i input fra:
- projekterende arkitekter og ingeniører,
- tilbudsberegnere og projektledere hos entreprenører, underentreprenører, leverandører og håndværkere
- byg- og driftsherrer.

Og vi vil meget gerne høre, hvilke informationer og dokumenter, som I har brug for i jeres arbejde med bygningsdele.

Workshoppen arrangeres af Züblin og Smith Innovation, og den er en del af projektet Byggeriets Blockchains – datadeling der skaber værdi.

Som projektets titel indikerer, er blockchain-teknologien tænkt ind som en del af den tekniske løsning. Men det kræver intet forhåndskendskab til blockchains at deltage i workshoppen. Du kan forud for workshoppen lytte til podcasten

Der er et begrænset antal pladser til workshoppen. 

  • 14.00 Velkomst og introduktion til Byggeriets Blockchains

   v. Søren Cajus, DI Byg

  • 14:05 Præsentation af dagens program

   v. Simone Kongsbak, Smith Innovation

  • 14:10 Hvem er vi samlet i dag, rundt om bordet

   v. alle

  • 14:15 Præsentation af udfordringer ved manglende sporbarhed af bygningsdele gennem værdikæden ved Mayes Ali, Züblin

   v. Mayes Ali, Züblin

  • 14:30 Præsentation af forslag til løsninger: "Chain of Custody i byggeriet"

   v. Ole Berard, Molio

  • 14.45 Chain of custody - første udkast til wireframes

   v. Lars Spindler, IBM

  • 15:00 Workshop om potentialer og udfordringer med Chain of Custody

  • 15:55 Afrunding

Søren Cajus

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3913
 • Mobil +45 2851 1969
 • E-mail scp@di.dk