Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Arrangement

Seminar om blockchains: Digital styring af materialelogistik

Solar og Byggeriets Blockchains inviterer til seminar om nye muligheder for digital styring af materialelogistik – fra producent til installatør.

Workshoppen er målrettet hoved- og fagentreprenører, installatører, grossister/leverandører samt bygherrer og brancheorganisationer. Det er gratis at deltage, men der er begrænset antal pladser.

Er tiden moden til en branchestandard for materialelogistik?

Formålet med arrangementet er at dele viden og erfaringer samt debattere mulighederne for etablering af dansk standard for koordinering af værdiskabende byggepladslogistik med henblik på at øge produktivitet og bæredygtighed i byggeriet.

Gennem eftermiddagen skal vi høre om de svenske erfaringer med etablering af en national standard (BEAst) for materialelogistik. Professor ved Chalmers Universitet, Christian Koch kridter banen op ift. hvorfor vi overhovedet skal interessere os for en mere effektiv styring af materiale-flows. Oplægget suppleres af erfaringer med digitale styringsværktøjer på byggepladsen.

Efter en modereret paneldebat, præsenterer Solar deres motivation for at deltage i Byggeriets Blockchains samt deres ambitioner med at investere i udviklingen af et blockchain baseret logistikstyringsværktøj.

Vi slutter eftermiddagen af med en invitation til videre dialog og muligt samarbejde om den videre udvikling og afprøvning af digitalt styret materialelogistisk.

For dem der har lyst, vil der være vin og networking fra kl. 17:00.

Streaming
Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan du følge - eller gense - arrangementet via streaming her

  • 13.30 Check-in

  • 14.00 Kort om projektet Byggeriets Blockchains - og hvorfor det er relevant for Solar

   v. Søren Cajus, Projektleder hos DI Byg og Hugo Dorph, Chief Commercial Officer, Solar

  • 14.15 Velkomst og introduktion

   v. Mie Wittenburg, Specialkonsulent hos Smith Innovation

  • 14.20 BEAst – digitalt samarbejde i den svenske byggebranche

   v. Dag Jarlson, Strategic Logistics Manager hos Lindab og formand for BEAst's Logistics Committee (SE)

  • 14.45 De skjulte omkostninger i materialelogistikken - danske og svenske erfaringer

   v. Christian Koch, Professor ved Chalmers Universitet

  • 15.05 Realtime projektkoordinering og materialestyring

   Ulrik Branner, CEO, LetsBuild

  • 15.25 Pause

  • 15.40 Digital BEAst: Projektambitioner og tilgang 

   v. Hugo Dorph, Chief Commercial Officer hos Solar og Finn Kristensen, VP Operation hos Solar samt repræsentant fra Microsoft

  • 16.10 Paneldebat: En fælles branchestandard for materialestyring - hvordan griber vi det an?

   I panelet sidder: Christina Hvid, CEO hos Molio Dag Jarlson, Formand hos BEAst’s Logistics Committee Christian Koch, Professor ved Chalmers Universitet Ulrik Branner, CEO, Lets Build Hugo Dorph, Chief Commerial Officer, Solar

  • 16.30 Afslutning - herefter netværk i eftermiddagssol med let forplejning :-)

Søren Cajus

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3913
 • Mobil +45 2851 1969
 • Send e-mail