Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

07.03.19 DI Byg Månedens medlem

Månedens medlem NHH

I marts 2019 er NHH månedens medlem i DI Byg.

Vi zoomer ind på vores medlemsvirksomhed N.H. Hansen & Søn A/S. Adm. direktør Marianne Hemicke Rysgaard giver et indblik i deres arbejde med bæredygtighed og digitalisering. Læs om dette, samt hvordan hun opfordrer til mere samarbejde i byggebranchen.

CEO Marianne Hemicke Rysgaard, NHH

CEO Marianne Hemicke Rysgaard, NHH

Foto: NHH

Månedens Medlem

I DI Byg har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på en af vores 450 medlemsvirksomheder. Igennem et interview svarer medlemmet på seks spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.

Hvem er NHH? 

NHH er en familiedrevet tømrer-/snedker- og entreprenørvirksomhed, der gennem de seneste 110 år har været med til sætte sit aftryk på adskillige markante byggerier i Storkøbenhavn. Vi udfører alle former for tømrer- og snedkerarbejder på højt fagligt niveau inden for vedligehold, nybyggeri og bygningsrenovering – uanset om der er tale om mindre eller meget store komplekse opgaver. Vi står stærkt positioneret på markedet som en af de få entreprenørvirksomheder, der kan prale af at have overlevet i mere end 100 år. 

Ved at inddrage digitaliseringen i vores processer kan vi afhjælpe kommunikationsproblemer i et tidligt stadie og lette en tung og fordyrende arbejdsproces. CEO Marianne Hemicke Rysgaard, NHH

Hvad optager NHH netop nu? 

Digitalisering og teknologi

Som alle andre steder vinder digitaliseringen også frem i byggebranchen. NHH har siden 1909 nøje fulgt med udviklingen, og har derfor også tidligt fået øje på fordelene ved brug af de nyeste teknologiske metoder. Vi er førende inden for brug af digitale metoder. Blandt andet anvender vi droner i vores arbejde. Ved at inddrage digitaliseringen og nye teknologier i vores processer kan vi afhjælpe kommunikationsproblemer i et tidligt stadie og lette en tung og fordyrende arbejdsproces.

Bæredygtighed

NHH er også optaget af at drive en bæredygtig virksomhed. Vi vil gerne være med til at finde løsninger, i samarbejdet med byggeriets aktører, der kan gøre fremtidens byggerier sunde, sikre og komfortable med det mindst mulige ressourcetræk. Det kræver, at vi er parate til at række ud efter kollegaer på tværs af faglige skel og sikre værdikæden, så det fortsat er muligt at drive en lønsom og konkurrencedygtige forretning.

Foto: NHH
Når vi arbejder tættere sammen og deler viden, tror vi på, at tilliden øges gennem hele byggeriets værdikæde. Dermed øges produktiviteten, og risikoen for fejl mindskes. Adm. direktør Marianne Hemicke Rysgaard, NHH

Hvad ser I som jeres største mulighed de kommende år? 

Selvom vi arbejder i en meget traditionsbunden branche, ser vi mange fordele og muligheder ved den ”disruption” der er undervejs i byggeriet. Vi føler os klar til den udfordring og vandt således også i 2017 E&Y’s pris (Entrepreneur of the Year) for blandt andet implementering af digitale værkstøjer internt i vores organisation. 

Vi ser også muligheder for at øge produktiviteten i branchen via længerevarende strategiske samarbejder, hvilket kort sagt vil betyde mere og bedre byggeri for pengene. Når vi arbejder tættere sammen og deler viden, tror vi på, at tilliden øges gennem hele byggeriets værdikæde. Dermed øges produktiviteten, og  risikoen for fejl mindskes. 

Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?

Vi skal alle blive bedre til at se de muligheder, der er ved at række ud efter hinanden, sagt lidt kækt ” spille hinanden bedre”. Branchen står foran en udfordring, hvor der skal være en langt større åbenhed og gennemsigtighed inden for de forskellige aktørers forretningsområder, således at vi får øje for de forskellige kompetencer og værdikæden. Vi tror på, at øget uddannelse og kendskab til alle byggeriets faser er en af måderne at åbne op til et bedre samarbejde mellem aktørerne i byggebranchen.

Foto: NHH

Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Byg?

Det er vigtigt for NHH at kunne være med til at præge udviklingen både for byggeriets aktører imellem, men også gerne politisk. Vores medlemskab i DI Byg giver os mulighed for at blive hørt og være med til at sætte dagsordenen for de områder, vi synes er vigtige i vores daglig virke.

Fun facts om NHH

1) Nuværende adm. direktør er kvinde (4. generation i lige linje) i en mandsdomineret verden, hvilket giver en anderledes dynamik i virksomheden.

2) Inden for segmentet, er NHH en digital frontløber, som hele tiden søger efter nye teknologier der kan arbejdes efter.

3) NHH gik i gang med at anvende månedslønsafregning tilbage i 2010, hvor det stadig i forhold til timelønsarbejde var helt uhørt.

 

 

 

Foto: NHH
Emma Kirkeby
Skrevet af:

Emma Kirkeby

Relateret indhold