Netværk

I netværkene har deltagerne et forum for erfaringsudveksling, sparring og læring blandt kollegaer fra byggebranchen. Her hentes inspiration til det daglige arbejde hjemme i virksomheden.