Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

18.12.18 DI Byg Nyheder

Sikkerhedsstyrelsen overtager markedskontrollen af byggevarer 1. februar

Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg overtager markedskontrollen af byggevarer fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 1. februar 2019. Overdragelsen er en del af regeringens aftale ”Danmark i Balance 2” fra foråret 2018.

For byggevareproducenter, distributører og udførende, kommer flytningen til at betyde, at henvendelser vedrørende CE-mærkning og markedskontrol fremover skal rettes til Sikkerhedsstyrelsen.  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil fortsat administrere hjemmesiden byggevareinfo.dk, hvor man kan finde information om CE-mærkning og markedskontrol.

Hvad gør markedskontrollen

Fra 1. februar 2019 er det således Sikkerhedsstyrelsens opgave at sikre, at de produkter, der er omfattet af byggevareforordningens krav om CE-mærkning og ydeevnedeklaration overholdes. Sikkerhedsstyrelsen vil – ligesom Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har gjort hidtil - gennemføre både proaktive markedskontroller på baggrund af erfaringer fra myndighederne i de andre EU-lande – og via dialog med branchen. Derudover kommer Sikkerhedsstyrelsen også til at gennemføre reaktive kontroller på baggrund af begrundet mistanke (eksempelvis på grund af konkrete henvendelser).

Samtidig vil Sikkerhedsstyrelsen, ligesom Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har gjort hidtil, gennemføre kontroller og testning af produkter, hvor det formodes, at egenskaberne ikke stemmer overens med det, der er angivet på CE-mærkningen og i ydeevnedeklarationen.

Mere information om CE-mærkning og markedskontrol 

https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggevarer.aspx

https://byggevareinfo.dk/file/634121/TBST-2016-Kend-din-byggevare-Vejledning-01-Fabrikant-Importor-Distributor.pdf

https://byggevareinfo.dk/kend-din-byggevare/0/23

Kontakt

Sikkerhedsstyrelsen kan kontaktes på: 

Tlf. 3373 2000

Mail: sik@sik.dk

Jakob Orbesen
Skrevet af:

Jakob Orbesen

Relateret indhold