07.08.18 DI Byg Nyheder

Ændring af gebyr for GDV-godkendelser fra 1. juli

1. juli 2018 trådte ændring af gebyr for GDV-godkendelsen i kraft. For virksomhederne, der ansøger om en GDV-godkendelse, betyder det, at prisen for en GDV-godkendelse fremover afregnes på timepris i stedet for et fast gebyr som i dag. Samtidig bliver det muligt at få et estimat over gebyrstørrelsen og den forventede sagsbehandlingstid, før ansøgningsprocessen påbegyndes.

Gebyret for udstedelse af en GDV-godkendelse har siden ordningens begyndelse været fast for alle ansøgere. Denne model er fra 1. juli blevet ændret, således gebyret i stedet betales på baggrund af pågåede timeforbrug. Aktuelt er timeprisen fastsat til 990 kr.

Omkostningsneutralt gebyr og årlig regulering
Timeprisen for gebyret er fastsat på baggrund af de omkostninger Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skønner, der er i forbindelse med sagsbehandlingen. Det betyder, at gebyret alene må dække myndighedernes faktisk afholdte omkostninger. Af samme årsag vil der være en årlig regulering af gebyret, så det sikres, at eventuelle effektiviseringsgevinster afspejles i gebyrets pris. 

Mulighed for at få estimat af pris og forventet sagsbehandlingstid
GDV-ordningen har historisk været udfordret af, at det har været meget svært for virksomhederne at få et klart estimat af den forventede sagsbehandlingstid. Og der har været en række sager, hvor sagsbehandlingstiden endda har været meget lang. Det har haft store konsekvenser for virksomhederne, eftersom det gør det svært at planlægge produktionen og lanceringstidspunktet for det ansøgte produkt.

Forhåbningen er, at den nye model giver virksomhederne markant bedre muligheder for at planlægge produktion og lancering, når de på forhånd har et estimat af, hvornår de kan have godkendelsen på plads.

Samtidig vil styrelsen tilbyde, at virksomhederne får adgang til bedre vejledning og rådgivning før de begynder godkendelsesprocessen. På den måde får virksomhederne et bedre grundlag for at forberede sig, så der ikke opstår komplikationer senere i ansøgningsprocessen.

Læs bekendtgørelsen her

Jakob Orbesen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3304
  • Mobil +45 2132 0321
  • E-mail jaor@di.dk

Relateret