30.06.18 DI Byg Nyheder

Fokus på energieffektivitet i ny energiaftale

Energiaftalen tager byggeriet med i de konkrete løsninger med konkrete initiativer, der bl.a. har fokus på energieffektiviseringer i bygninger.

Den netop offentliggjorte energiaftale, som et samlet Folketing er nået til enighed om, har flere initiativer, der har byggeriet i fokus. Byggeriet står derfor til at få 300 mio. kr. ud af den fastlagte sum på 500 mio. kr. til energieffektiviseringer: 

  • Der indføres en markedsbaseret tilskudspulje i 2021-2024, som målrettes besparelser på procesenergi i industri- og serviceerhverv og energiforbrug i bygninger.
  • Puljen udmøntes via udbud, hvor aktører byder ind med en given mængde besparelser til en given pris. Der fastsættes et årligt loft for puljen på 500 mio. kr. samt et tilskudsloft.
  • Af den samlede pulje målrettes 200 mio. kr. til energibesparelser i bygninger. For besparelser i erhverv gælder det, at der kan søges om tilskud til projekter, hvor over 50 pct. af besparelserne findes inden for procesenergi.
  • Der skal udarbejdes en langsigtet renoveringsstrategi for eksisterende bygninger, som indeholder indikative milepæle for bygningsrenovering for 2030, 2040 og 2050.
  • Der indføres en støttepulje til at skrotte oliefyr til fordel for varmepumper på 20 mio. kr. årligt mellem 2021 og 2024.
  • Der etableres en låneordning til energirenovering i kommunale og regionale bygninger på 100 mio. kr. årligt mellem 2021 og 2024.
  • For at sikre, at forbrugerne har den nødvendige information om nye besparelsesmuligheder og -potentialer, er igangsættes en informationsindsats, som skal målrettes forbrugerne på de mest relevante tidspunkter for energieffektiviseringer, fx i forbindelse med køb eller renovering af boligen. Informationsindsatsen skal suppleres med en øget indsamling og aktiv brug af data, der kan bidrage til, at energieffektiviseringer gennemføres, hvor de giver mest værdi for danske forbrugere. Sigtet er særligt at forbedre energimærkningsordningen. Til informations- og dataindsatsen er der afsat 19 mio. kr. i 2018, 33 mio. kr. i 2019, 34 mio. kr. i 2020 samt 44 mio. kr. årligt i 2021-2024.

Udmøntningen af de konkrete initiativer er endnu ikke klarlagt. Det betyder, at der endnu ikke er nærmere information om, hvordan man ansøger tilskudspuljen. Information herom følger, når det foreligger fra ministeriets side. 

Læs hele Energiaftalen af 29. juni 2018 her

Relateret