13.06.18 DI Byg Nyheder

Dokumentér dit bæredygtige byggeri med LEVEL(S)

EU-Kommissionen har netop åbnet for tilmelding til LEVEL(S)-værktøjet, som er et værktøj der kan anvendes i byggeriet til at måle, hvor bæredygtig et byggeri er. DI Byg opfordrer sine medlemmer til at tilmelde sine projekter/byggerier. På den måde er vi med til at vise, hvor langt Danmark er med bæredygtigt byggeri. Samtidig er vi med til at lægge rammerne for fremtidens bæredygtige byggeri i Europa.

Bæredygtighed er et centralt emne i byggeriet i dag. Det skal det også være. Udover at være en bunden opgave for byggeriet, at bidrage til en bæredygtig fremtid, er det også en stor forretningsmæssig mulighed for danske producenter. Og danske virksomheder skal være med til at drive denne udvikling på alle de markeder, hvor de er tilstede. For danske virksomheder er langt med at udvikle bæredygtige og grønne løsninger. Det forspring skal virksomhederne udnytte til at sikre en fortsat stærk position i udlandet.

En måderne, hvorpå byggeriet og byggeindustrien i Danmark kan tage et skridt er ved at bidrage til udviklingen af det europæiske indikatorværktøj LEVEL(S), som består af seks indikatorer, der til sammen måler et byggeris samlede bæredygtighed.

Indikatorerne er:

  1. Udledning af drivhusgasser igennem byggeriets levetid
  2. Ressourceeffektivitet og cirkulær anvendelse af materialer
  3. Effektiviteten af vandforbrug
  4. Indeklima og sundhed
  5. Modstandsdygtighed over for klimaforandringer
  6. Totalomkostninger og levetidsværdi

Tilmeld dit byggeri til testfasen af LEVEL(S) indtil 30 september 2018
EU-Kommissionen har netop åbnet for tilmelding til testfasen, hvor byggerier kan meldes ind. Formålet med testfasen er at fintune værktøjet, så det er klar til brug i 2020. I testfasen er der også mulighed for at afgive feedback til Kommissionen.

For danske virksomheder er det således en enestående mulighed for at være med til at lægge rammerne for bæredygtigt byggeri i Europa.

Du kan tilmelde dig her.

LEVEL(S) er ikke et certificeringsværktøj
LEVEL(S) kan alene bruges til at benchmarke bygninger. For i modsætning til eksempelvis DGNB, er der ingen mindstekrav i LEVEL(S), som angiver et bestemt niveau. Men værktøjet kan give bygherren en indikation af, hvor bæredygtig hans byggeri er, og hvor han eventuelt kan forbedre det. Samtidig kan det bruges til at få et overblik over, hvor godt man eksempelvis er med i forhold til andre typer af byggerier og på tværs af landegrænser.

Webinar om LEVEL(S)
For mere information om LEVEL(S)  kan nedenstående webinar, som The Architects’ Council of Europe afholdt den 25. juni 2018,  i øvrigt anbefales. På webinaret gives der en grundig indføring i LEVEL(S), og deltagernes spørgsmål giver seerne mulighed for at komme langt rundt om det praktiske.

Se webinaret på følgende link.

Mere information om LEVEL(S) på EU-kommissionens hjemmeside.

Jakob Orbesen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3304
  • Mobil +45 2132 0321
  • E-mail jaor@di.dk

Relateret