19.12.18 DI Byg Nyheder

Opdaterede gebyrsatser på byggeområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, der opdaterer styrelsens gebyrsatser på byggeområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Gebyret for byggeskadeforsikring bliver fastholdt på 0 kr. i 2019 med henblik på at nedbringe opsparingen i ordningen.
 
Gebyret for ansøgninger efter byggeloven, som betales til kommunalbestyrelser, bliver reguleret til 1.048 kr. i 2019 fra 1.038 kr. i 2018.
 
Gebyr for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand vil fortsat blive faktureret efter regning i 2019 på baggrund af styrelsens tidsforbrug. Timesatsen bliver reguleret til 1.350 kr. i 2019 fra 990 kr. i 2018.

Se bekendtgørelsen på Retsinformation.dk

Relateret