Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

19.12.18 DI Byg Nyheder

Det nye bygningsreglement (BR18) offentliggjort

Vejledningerne til bygningsreglementets kapitler om præaccepterede løsninger for kontorbyggeri mv. ligger nu på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Som noget nyt i bygningsreglementet (BR18) er muligheden for at anvende præaccepterede løsninger for ukompliceret byggeri tilføjet. Dette bidrager til at minimere dokumentationsbehovet i projekteringsfasen.

Da dette er nyt i bygningsreglementet, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – med inddragelse af branchen – udviklet disse vejledninger grundigt, så flest muligt får gavn af dem.

En dynamisk proces

Listen over præaccepterede løsninger er et udtryk for, hvilke løsninger det på nuværende tidspunkt er muligt at anvende uden yderligere dokumentation af bygningsreglementets krav til brand og konstruktion. Derfor er det vigtigt, at branchen kontinuerligt bidrager til at opdatere listen. På den måde sikrer vi, at oversigten i videst muligt omfang er et udtryk for, hvilke muligheder, der findes.

Af samme årsag har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen lagt op til, at der løbende skal være dialog med branchen angående opdateringer af listen.

Se det nye bygningsreglement på internettet

Vejledningerne til bygningsreglementets kapitler om præaccepterede løsninger for bygger findes  her. 

Det nye bygningsreglement – BR18 – kan ses i sin helhed på  bygningsreglementet.dk. Her findes også de relevante vejledninger.

Udover vejledningerne for præaccepterede løsninger, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen lagt kapitlerne for brand  her.

Jakob Orbesen
Skrevet af:

Jakob Orbesen

Relateret indhold