Getty
31.01.19 DI Byg Nyheder

Sikkerhedsstyrelsen overtager markedskontrollen af byggevarer 1. februar

Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg overtager markedskontrollen af byggevarer fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 1. februar 2019. Overdragelsen er en del af regeringens aftale ”Danmark i Balance 2” fra foråret 2018.

For byggevareproducenter, distributører og udførende, kommer flytningen til at betyde, at henvendelser vedrørende CE-mærkning og markedskontrol fremover skal rettes til Sikkerhedsstyrelsen.  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil fortsat administrere hjemmesiden byggevareinfo.dk, hvor man kan finde information om CE-mærkning og markedskontrol.

Hvad gør markedskontrollen

Fra 1. februar 2019 er det således Sikkerhedsstyrelsens opgave at sikre, at de produkter, der er omfattet af byggevareforordningens krav om CE-mærkning og ydeevnedeklaration overholdes. Sikkerhedsstyrelsen vil – ligesom Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har gjort hidtil - gennemføre både proaktive markedskontroller på baggrund af erfaringer fra myndighederne i de andre EU-lande – og via dialog med branchen. Derudover kommer Sikkerhedsstyrelsen også til at gennemføre reaktive kontroller på baggrund af begrundet mistanke (eksempelvis på grund af konkrete henvendelser).

Samtidig vil Sikkerhedsstyrelsen, ligesom Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har gjort hidtil, gennemføre kontroller og testning af produkter, hvor det formodes, at egenskaberne ikke stemmer overens med det, der er angivet på CE-mærkningen og i ydeevnedeklarationen.

Mere information om CE-mærkning og markedskontrol 

https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggevarer.aspx

https://byggevareinfo.dk/file/634121/TBST-2016-Kend-din-byggevare-Vejledning-01-Fabrikant-Importor-Distributor.pdf

https://byggevareinfo.dk/kend-din-byggevare/0/23

Kontakt

Sikkerhedsstyrelsen kan kontaktes på: 

Tlf. 3373 2000

Mail: sik@sik.dk

Skrevet af:

Jakob Orbesen

Relateret