Getty
08.02.19 DI Byg Nyheder

Vurdér en bygnings miljøaftryk i den tidlige designfase

Nu gør en enklere og mere brugervenlig version af det gratis beregningsværktøj LCAbyg det muligt for bygherrer og projekterende uden specialistviden at optimere en bygnings miljøaftryk allerede i de indledende designfaser.

Det er en stor fordel at kunne lave LCA-beregninger tidligt i byggeprocessen, da det er her, der er bedst mulighed for at ændre de overordnede beslutninger, såsom materialevalg, der har stor betydning for en bygnings samlede miljøprofil. 

LCAbyg har blandt andet fået en ny, forbedret brugergrænseflade, så det er nemmere at indtaste materialer og mængder og sammenligne forskellige materialevalgs betydning for miljøprofilen. Der er desuden opbygget et eksempelkatalog over miljøprofiler for udvalgte bygningsdele. Programmet er i første omgang tilgængelig i en betaversion.

Som supplement til beregningsprogrammet kan du læse publikationen 'LCA i tidlig bygningsdesign', der forklarer, hvad LCA er, og hvilke regler og definitioner, der gælder.

Statens Byggeforskningsinstitut holder kursus om LCA og LCAbyg 27. maj 2019.

Download det nye LCAbyg her. 

Skrevet af:

Emma Kirkeby

Relateret