Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

06.03.19 DI Byg Nyheder

Nye og reviderede vejledninger til Bygningsreglementet 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i starten af året udgivet nye vejledninger, revideret eksisterende vejledninger samt opdateret en række vejledninger til Bygningsreglementet 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udbygget vejledning om vandinstallationer i bygninger, revideret vejledningerne om byggeskadeforsikring, lovliggørelse og skorstensfejerordningen samt udgivet nye vejledninger blandt andet på brandområdet.

Vejledningen om vandinstallationer i bygninger er udbygget, så det beskrives, hvordan funktionskravene, der stilles i bygningsreglementet, kan efterleves. Eksempelvis beskrives det, hvordan man projekterer og udfører vandinstallationer mod udsivning og udstrømning af vand, så utætheder lettere kan konstateres og overholdes i forbindelse med installation af brusearmatur i betonvægge.

Den reviderede vejledning om byggeskadeforsikring præciserer for eksempel, hvem der skal tegne byggeskadeforsikringen, og hvem der er den forsikrede. Yderligere angives det også, hvad man kan gøre, hvis det ikke er muligt at tegne en forsikring. 

I vejledningen om lovliggørelse er der indsat et nyt afsnit om BR18 og stikprøvekontrol. Dette omhandler den situation, hvor der skal lovliggøres et ulovligt forhold, som er fundet i forbindelse med stikprøvekontrollen.

Herudover er der udgivet nye vejledninger på blandet andet brandområdet.

Alle vejledninger kan findes på bygningsreglementet.dk.

I tilfælde af spørgsmål kan fuldmægtig fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Anders Brodersen Jensen, kontaktes på email anbr@tbst.dk

Emma Kirkeby
Skrevet af:

Emma Kirkeby

Relateret indhold